3 D web 3

3D-printing konkurranse

Additiv tilvirkning gir nye muligheter for bedre byggeprosesser og økt bokvalitet. Tar du utfordringen, og utvikler en løsning som kan utgjøre en forskjell?

I samarbeid med OBOS og SINTEF inviterer vi til en idékonkurranse, som skal sette søkelyset på hvordan additiv tilvirkning (3D-printing) kan brukes til å effektivisere byggeprosesser, redusere bransjens klimaavtrykk og/eller øke bokvaliteten. De tre beste bidragene mottar pengepremier og rådgivningstimer – samt muligheten til å stille ut løsningen på Oslo Innovation Week!

Utfordringen


BAE-næringen står for om lag 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og samtidig ser vi at produktiviteten i en rekke sektorer står på stedet hvil. Additiv tilvirkning åpner for nye muligheter for produksjon av komponenter, moduler og materialer, og kan bidra til betydelige effektiviserings- og klimagevinster. Tar du utfordringen, og utvikler en modell som kan utgjøre en forskjell?

Bidraget


Leveransen skal bestå av en 3D-printet skalamodell, og en beskrivelse av idé og hvordan løsningen møter konkurransens bedømmelseskriterier. Konkurransen er ikke begrenset til en spesifikk tomt, kontekst, materialtype eller typologi. Det viktigste er at leveransen svarer på hvordan ideen bidrar til å forbedre byggeprosessen og/eller område- og bokvalitet.

Innsending skjer via skjema på Construction Citys hjemmesider, når konkurransen åpner 21. juni. I tillegg ber vi om at 3D-printet skalamodell som skal bedømmes av juryen leveres fysisk til OBOS.

Bedømmelseskriteriene


Bidragene vil vurderes ut fra følgende kriterier:

Overordnet konsept og idé (50%)

Hvor godt løser ideen et reelt problem? Hvor godt er konseptet designet og beskrevet? På hvilken måte vil løsningen forbedre byggeprosessen og/eller bokvalitet?

Klimabidrag (25%)

Løsningens bidrag til energieffektivisering og utslippsreduksjon.

Gjennomførbarhet og skalerbarhet (25%)

Potensialet for realisering av fullskala print, og relevans for bransjen.

Meld interesse!