Construction Coffee: Attraktiv Bransje

25. oktober 2023, 08:00 - 10:00

Ulvenveien 82e

Vi samles for å få faglig påfyll og diskutere utfordringer og muligheter knyttet til å gjøre bransjen mer attraktiv for de beste hodene.

Mer informasjon om tema, program og påmelding kommer.