Sustainability image

Construction Visit: Grøn omstilling

20. mars 2024, 00:00

Vi besøker spennende bygg og viser nyeste utvikling.

Agenda og tidsplan vil bli oppdatert.