Bygg Boks

CoStart: ByggBOKS av Statsbygg

29. september 2023, 11:30 - 13:00

Ulvenveien 82e

Har du en tanke om noe som er helt utenfor boksen? Statsbygg er interessert!

Tidligere i år lanserte Statsbygg sin sandkasse ByggBOKS for å enklere kunne innovere sammen bransjen. Dette er en finansieringsplattform som vil bidra til at man raskt kan innovere sammen med bransjen og identifisere de store utfordringene byggenæringen står overfor.

ByggBOKS skal bidra til at Statsbygg raskt og effektivt får pilotert hypoteser og tanker, både fra seg selv og etter innspill fra bransjen. Slik ønsker Statsbygg å få til nyutvikling, og skape muligheter for bransjen til å skalere gode ideer.

Fredag 29. september kommer Terje Aasmoe Gulowsen fra Statsbygg å presenterer erfaringene med ByggBOKS hittil og planen for arbeidet fremover.

Status så langt er at Statsbygg har mottatt et mange innspill fra næringen og er i dialog med flere av disse allerede. Men det stopper ikke der - de vil høre fra flere!

Construction City Cluster inviterer til CoStart. Tre ganger per halvår inviterer vi til samling for klyngens startups, investorer og innovasjonsledere. Vi møtes til lunsj med faglig innhold, blir kjent, deler problemstillinger og får feedback fra de andre.

Vi møtes i Collektivets første etasje (Ulvenveien 82). Lunsj serveres kl. 1130, og det faglige programmet starter kl. 1200.

Dette arrangementet er kun åpent for medlemmer av Construction City Cluster og Collektivet by Construction City.

Kontakten med Statsbygg og ByggBOKS vil følges opp med speed date med svært begrensede plasser fredag den 27.okt.