CoStart: Suksesshistorier

8. desember 2023, 11:30 - 13:00

Ulvenveien 82e

Bli med når startups, investorer og innovasjonsledere deler sine suksesshistorier for å omsette gode ideer til konkrete piloter og prosjekter.

Construction City Cluster inviterer til CoStart. Tre ganger per halvår inviterer vi til samling for klyngens startups, investorer og innovasjonsledere. Vi møtes til lunsj med faglig innhold, blir kjent, deler problemstillinger og får feedback fra de andre.

Mer informasjon om program og påmelding kommer.