Workplace

Markedsnettverk: BAE bedre enn vårt rykte?

26. januar 2024, 11:30 - 13:00

Ulvenveien 82e, 6. etasje

Hvis vi viser frem virkeligheten, så vil vår bransje bli mer attraktiv? Det har vært sant for ambulansetjenesten, tolletaten og flere andre yrker, der man har sett enorme økninger i søkertall etter virkelighets TV-serier fra arbeidsplassen (Workplace reality). Kan det samme fungere for bygg, anlegg og eiendom (BAE)? Hvem er målgruppen? Hvilken kanal skal vi benytte for å nå dem?

Kommunikasjonsdirektør i AF Gruppen Knut Ekern innleder, samt at vi får en titt bak teppet på Norconsult sin egen Youtube serie «Rådgiverne» fra Marthe Haugen Stranden.

Markedsnettverket er en faglig nettverksarena der vi møtes fra alle deler av verdikjeden, blir kjent, lærer og knytter nye kontakter. Lunsj serveres fra 11.30. Programmet starter kl.12. Velkommen!

Dette er et arrangement eksklusivt for ansatte i medlemsbedrifter.