• Effektiv

Kostnadseffektive og miljøvennlige kontorbygg

Published 10. april 2024
Obos 19

Kostnadseffektive og miljøvennlige kontorbygg

Formål: Å få prosessrettet kunnskap om hvordan ekstrembetong med resirkulert tilslag opptrer under plasstøping. Det vil skje gjennom utviklingsarbeid der man tester dette i praksis og iverksetter ulike tiltak for å måle effektene av dem. Inntil man får mer faktabasert viten, vil bransjen vegre seg for å benytte betong med ekstreme miljøkvaliteter i byggeprosjekter som er utviklet på kommersielle vilkår.

Grunnlag: Lavkarbon løsninger for bygninger er nøkkelen til å nå klimamålene globalt. Skal betong fortsette å være et konkurransedyktig byggemateriale må den bli mer miljøvennlig. En utfordring med bruk av ekstremt lavkarbon betong (ekstrembetong) er at man mangler kunnskap om hvordan den fungerer i praksis. Ved plasstøping foregår betongarbeidene ute, og ikke inne på en fabrikk. Betongen er utsatt for vær og temperaturskifter. Hvordan oppfører ekstrembetong seg i et slikt miljø? Herdes den eksempelvis senere enn konvensjonell betong, og oppnår den samme fasthet? Hvilke tiltak kan være aktuelle for herdeprosessen, hva er effekten av ulike tiltak og hvordan påvirker det fremdriften og kostnadene i prosjektet?

Prosjektperiode: Prosjektet løper fra første kvartal 2022 til fjerde kvartal 2025.

Resultater/ prosess:

1. Utrede mulighetene som ligger i å bygge med ekstrembetong

2. Utvikling av egen virksomhet for sirkulærbetong

3. Testing av ekstrembetong med resikulert tilslag

4. Bruk av ekstrembetong i gjennomføringen av nytt hovedkontor

5. Det nye hovedkontoret som eksempelprosjekt i veidekke og for bransjen

6. Nærings - PhD om systematisk konseptutvikling av miljøbygg