Construction City Benedicte Vegard 20 11 18 00523

Klyngeprosjekter i Construction City

I Construction City jobber medlemmene sammen på tvers av verdikjeden. Dette er klyngesamarbeid i praksis.