Construction City Benedicte Vegard 20 11 18 00523

Klyngeprosjekter i Construction City

I Construction City jobber medlemmene sammen på tvers av verdikjeden. Dette er klyngesamarbeid i praksis.

I Construction City jobber bransjeaktører sammen for å løse problemstillinger innenfor digitalisering, det grønne skiftet og bransjens attraktivitet. Her er en oversikt over pågående prosjekter:

  1. Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger
  2. Mal for samspillskontrakter
  3. Utdanningsprogram i relasjonskompetanse
  4. Informasjons- og analysesenter for cybersikkerhet (ISAC)
  5. CO2-reduseringen i nye prosjekter
  6. Fremveksten av suksessfulle BAE-teknologiselskaper
  7. Utforming av fremtidens bærekraftige byggeløsninger gjennom aktivt samarbeid
  8. Rehab vs nytt - Longbuild
  9. Den digitale fagarbeider for bygg og anleggsbransjen
  10. Åpen uke for rekruttering

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å involvere deg!