Construction city atrium

Construction City Cluster

Construction City Cluster tilbyr en arena for forskning, innovasjon, ekspertise og samhandling for utvikling på tvers av bransjen.

Klyngens innbydende fysiske og virtuelle arenaer oppmuntrer til møter mellom folk og virksomheter, deling av innsikt og til at medlemmene retter blikket ut i verden. Medlemmene nyter tilgang til et sett med fordeler som transformerer norsk bygg- og eiendomsbransje.

Et levende økosystem for innovasjon som driver innsiktsdeling, spesifikke prosjekter og samtaler om bransjens utfordringer og strategier.

En møteplass for arrangementer, kurs og studieturer som bringer sammen et unikt nettverk av folk og virksomheter fra en rekke bransjesektorer.

En samlokalisering av hele verdikjeden, fra lovende startups til tunge entreprenører, for et felles løft av bransjens samlede internasjonale konkurransekraft.

Et laboratorium for testing og utvikling av teknologien og forretningsmodellene som påvirker bransjen.

Construction City Cluster skaper fremtidens byggebransje.

Hvem kan bli medlem eller partner?

Enhver virksomhet eller organisasjon med base i Norge som tilbyr eller planlegger å tilby produkter eller tjenester til bygg- anlegg og eiendomsbransjen kan bli medlem av Construction City Cluster. CCC tilbyr ikke individuelle medlemskap. Klyngen har tre medlemsnivåer:

Partner
Dette medlemsnivået er forbeholdt organisasjoner som er spesielt sentrale i klyngens utvikling. Også utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører kan tilbys partnerskap.

Medlemskontingent: NOK 250.000 eks.mva

Medlem

Enhver virksomhet eller organisasjon med base i Norge som tilbyr eller planlegger å tilby produkter og tjenester til i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen kan søke om dette medlemsnivået.

Medlemskontingent: NOK 20.000 eks. mva

Gründervirksomhet

Oppstartsbedrifter med ønske om å videreutvikle bransjen innen klyngens strategiske satsingsområder kan tilbys medlemskap på dette nivået, for et begrenset antall år.

Medlemskontingent: NOK 5.000 eks. mva

Artikler om Clusteret