Ccc about

Construction City Cluster

Vi bygger en effektiv, grønn og attraktiv bransje

Construction City Cluster er en næringsklynge som skaper innovative og bærekraftige løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vårt overordnede mål er å skape fremtidige konkurransefortrinn for medlemmene våre. Dette gjør vi gjennom å fasilitere prosjekter, kompetanseutveksling og møteplasser, som til sammen skal bidra til en effektiv, grønn og attraktiv bransje.

Medlemsfordeler


Medlemskap i Construction City Cluster gir deg mange fordeler. Du får tilgang til et levende innovasjonsøkosystem, arrangementer, kurs og studieturer, som kobler sammen et rikt nettverk av bransjefolk og virksomheter.

  • Delta i innovasjonsprosjekter
  • Få faglig påfyll gjennom klyngearrangementer
  • Samarbeid med startups, akademia og andre bransjeaktører
  • Profiler virksomheten din som del av Norges ledende fagmiljø i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

Hvem kan bli medlem?


Alle norskregistrerte virksomheter innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen kan søke om medlemskap i Construction City Cluster. Vi tilbyr ikke personlige medlemskap. Klyngen har tre medlemsnivåer:

Partner: Dette medlemsnivået er forbeholdt organisasjoner som er spesielt sentrale i klyngens utvikling. Også utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører kan tilbys partnerskap. Medlemskontingent: NOK 250 000 eks. mva.

Medlem: Alle norskregistrerte virksomheter innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen kan søke om medlemskap. Medlemskontingent: NOK 20 000 eks. mva.

Gründervirksomhet: Oppstartsbedrifter med ønske om å videreutvikle bransjen innen klyngens strategiske satsingsområder kan tilbys medlemskap. Medlemskontingent: NOK 5.000 eks. mva.

Artikler om klyngen