Bbdbe896 6f28 4ff3 9767 a936d49d9069

Dette er Construction City

Construction City er en klynge som har i oppdrag å drive samhandling, samlokalisering og nye løsninger innenfor byggebransjen.

De diskuterte samlokalisering av hovedkvarterene sine. Men OBOS, AF Gruppen og Betonmast gikk for en enda mer ambisiøs plan - en plan som påvirker fremtiden til hele norsk bygg- og eiendomsbransje: Construction City.

Construction City er både en klynge og en samlokalisering av bransjen - i første omgang på Ulven i Oslo. Et sted der tradisjonelle konkurrenter, store entreprenører og innovative oppstartsbedrifter møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, samarbeide om prosjekter og bygge bransjens samlede konkurransekraft.

Siden starten i 2018 har stadig flere virksomheter og organisasjoner blitt medlemmer av klyngen for å utforske nye arbeidsmetoder, trappe opp bruken av smart teknologi og utvikle en mer bærekraftig praksis.

Ved å organisere oss som en klynge sørger vi for rask og direkte utveksling av innsikt. Våre virtuelle og fysiske arenaer er hjem til innovative pilotprosjekter og utvikling av nye arbeidsmetoder. Målet er å øke medlemmenes individuelle og kollektive konkurransekraft, og være et utstillingsvindu for verdien av bransjesamarbeid og samlokalisering.

Årsrapporter


Årsrapport 2021

Her finner du årsrapporten for 2021.