• Attraktiv

Studentliga: Innovasjon i praksis

120 studenter fra hele Oslo brynet seg på en kompleks problemstilling fra BAE-bransjen!

Published 27. mai 2024
UE illustrasjonsbilde

120 studenter fra hele Oslo brynet seg på en kompleks problemstilling fra BAE-bransjen!

Problem:
Bransjen har behov for å vise seg frem som en attraktiv arbeidsplass med store muligheter til flere unge mennesker. Det gjelder særlig å tiltrekke seg innovative studenter som kan skape løsningene på utfordringene bransjen står overfor, og derfor sikre de klokeste hodene.

Løsning:
Construction City Cluster tok derfor initiativ til at bransjen deltok i Oslo Entreprenørskapsliga. Ligaen er et samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner i Oslo, på initiativ fra Oslo kommune, hvor studenter konkurrerer om å skape innovative løsninger på næringslivets utfordringer. Prosjektet gjennomføres over to uker med metoden Innovasjon i praksis, fasilitert av Ungt Entreprenørskap. 120 studenter fra OsloMet, Kristiania, Norges idrettshøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole, Universitetet i Oslo og Fagskolen Oslo deltok.

Ligaen gjennomføres som en obligatorisk aktivitet i utdanningsløpet til studentene, og målet er å sette sammen tverrfaglige team som skal jobb med komplekse problemstillinger.

Prosjektperiode: Oktober 2023

Resultater/prosess:
Klyngen, sammen med Multiconsult, AF Gruppen og Veidekke, deltok som oppdragsgivere for en case og i juryarbeidet. De jobbet også med å forme en problemstilling som skulle svare ut et sentralt behov i bransjen. Studentene arbeidet med følgende problemstilling: "Hvordan bruke ny teknologi for å optimalisere prosesser og produksjonsmetoder i byggebransjen?” Statsbygg, Norsk Gjenvinning og Startuplab bidro underveis med sine ekspertiser.

Studentene satte seg godt inn i bransjen og fant løsninger på hvordan vi kan sikre bærekraftig design av prosesser ved hjelp av ny teknologi som KI, robotisering og 3D-printing.

Betydning for bransjen:
En unik anledning til å eksponere studentinnovasjonsmiljøene på et dypere nivå for mulighetene bransjen gir, og utvikle ideer til innovative løsninger på bransjens utfordringer. Samtidig fikk mange studenter øynene opp for potensialet for å jobbe med i vår bransje, bedriftene fikk presentert konkrete løsninger. Det ble til og med etablert to studentbedrifter, senere ASer, i etterkant, Tocin AS og Ergomo AS.


Status:
Da dette var en stor suksess, skal vi være case i Oslo Entreprenørskapsliga også høsten 2024. I år er casen kalt Frontrunner, og det er påmeldt nærmere 200 studenter.