• Effektiv

Fagforum for samspill i byggebransjen

Published 10. april 2024
Construction City 20 11 18 00725

Formålet med dette prosjektet er å etablere et forum med høyt faglig nivå for erfaringsutveksling og bidra til utviklingen av samspill som metodikk og kontraktsform i prosjektutvikling og byggeprosjekter.

Målsetningen med arbeidet i forumet er:

  • Bidra til å øke kunnskapen om samspill og samspillslignende samarbeid som prosjektutviklings- og gjennomføringsmodell
  • Bidra til økt kvalitet i gjennomføring av prosjekter ved å samle og spre kunnskap fra både teori og praksisfeltet

Hva er leveransen?

Etablere et fast faglig forum med høyt kvalifiserte deltakere fra ulike deler av verdikjeden.

  • å utveksle erfaringer
  • utvikle metodikk
  • initiativer om selvstendige prosjekter innenfor temaet blant klyngemedlemmer.

Aktiviteter i prosjektet:

Ett forummøte per halvår, som har en overskrift/tematikk. Gruppeleder har ansvar for å utpeke 2-3 av forumets medlemmer som har ansvar for innhold til møtene, går på rundgang.

Ønske om å koble akademia på arbeidet for å følge opp tema som interesserer forumets medlemmer, med masteroppgaver og forskningsaktiviteter. Alt innenfor forumets målsetninger.

Prosjektet er en videreutvikling av arbeidet med kontraktsmal for samspill. Dette er planlagt som et levende fagforum som vil bestå så lenge medlemmene ser nytten av det.