Ccc about

Construction City Cluster

Vi bygger en effektiv, grønn og attraktiv bransje.

Construction City Cluster er en næringsklynge som skaper innovative og bærekraftige løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vårt overordnede mål er å skape fremtidige konkurransefortrinn for medlemmene våre. Dette gjør vi gjennom å fasilitere prosjekter, kompetanseutveksling og møteplasser, som til sammen skal bidra til en effektiv, grønn og attraktiv bransje.

Medlemsfordeler


Medlemskap i Construction City Cluster gir deg mange fordeler. Du får tilgang til et levende innovasjonsøkosystem, arrangementer, kurs og studieturer, som kobler sammen et rikt nettverk av bransjefolk og virksomheter.

  • Delta i innovasjonsprosjekter
  • Få faglig påfyll gjennom klyngearrangementer
  • Samarbeid med startups, akademia og andre bransjeaktører
  • Profiler virksomheten din som del av Norges ledende fagmiljø i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

Vi har god erfaring med at det er gjennom samarbeid vi lykkes med innovasjon. Rammene som Construction City Cluster setter legger til rette for mer av det.

Mats Mauer Pettersen – Innovasjonssjef i Norsk Gjenvinning

Å være medlem i Construction City Cluster har gitt oss underlag og inspirasjon til gode prosesser.

Angie Mendez – Arkitekt og teknologiansvarlig i A-lab

Hvem kan bli medlem?


Alle norskregistrerte virksomheter innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen kan søke om medlemskap i Construction City Cluster. Vi tilbyr ikke personlige medlemskap. Klyngen har tre medlemsnivåer:

Partner: Dette medlemsnivået er forbeholdt organisasjoner som er spesielt sentrale i klyngens utvikling. Også utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører kan tilbys partnerskap. Medlemskontingent: NOK 275 000 eks. mva.

Medlem: Alle norskregistrerte virksomheter innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen kan søke om medlemskap. Medlemskontingent: NOK 40 000 eks. mva (stor bedrift), NOK 25 000 eks. mva (SMB, FoU og kommune).

Gründervirksomhet: Oppstartsbedrifter med ønske om å videreutvikle bransjen innen klyngens strategiske satsingsområder kan tilbys medlemskap. Medlemskontingent: NOK 5.000 eks. mva.

Artikler om klyngen