• Effektiv

3D-skanning for kvalitetskontroll

For første gang utfordrer en Betonmast utfordrer Heidelberg til å ta over oppgaven med 3D-skanning. Erfaringene er svært gode - er dette fremtidens kontraktkrav?

Published 28. May 2024
Skanning for kvalitetskontroll

Illustrasjon av fremtidens Hovseter skole (Arkitektkontoret Gasa)

– Ved at UE-leddet selv står for skanning og avviksbehandling ved hjelp av punktskyer og ikke rettholt, tommestokk og papirtegninger, sikrer vi både bedre og mer presis avviksbehandling i tillegg til langt bedre dokumentasjon for byggherren, sier Audun Weltzien, prosjektleder i Betonmast Asker og Bærum.

På Hovseter skole er Betonmast totalentreprenør med Heidelberg Materials som underentreprenør på råbygg betong i nybygget. Heidelberg har også ansvar for å skanne bygget underveis i prosessen.

– Vi takket ja til tilbudet om å bli med Betonmast på dette prosjektet, hvor vi bruker 3D skanning av prefabkonstruksjonene. Vi så på dette som en sjanse til en digital utvikling av KS-arbeidene ute på byggeplass, sier Stefan Abrahamsson, prosjektleder for Heidelberg.

3D skanning innebærer at man ved en 3D-laserskanner lager en punktsky som sammenlignes med den digitale bygningsmodellen. Slik får man et ekstremt presist avviksbilde som gjør det enkelt å korrigere eventuelle avvik.

I forbindelse med prosjektet på Hovseter skole ønsket Betonmast å la skanningen være del av leveransen fra underentreprenøren i stedet for at deres egne folk skulle gjennomføre skanningen. Heidelberg tok utfordringen.

– Jeg ba spesifikt om å bli med på dette prosjektet fordi de skulle ta i bruk denne teknologien, sier Richard Schmidt, Heidelbergs prosjektleder ved Hovseter skole.

– Jeg har jobbet med kvalitetssikring i over 30 år og har ingenting negativt å si om skanning, det er bare fordeler. Med skanningen ser vi alle avvik – vi får opp en liste over alt som ikke er som det skal. Det går på millimeteren. Om noe er i litt feil vinkel, om målene på elementene ikke stemmer, om noe er bøyd feil og så videre, tilføyer han.

Pilot

Pilotprosjektet ble realisert ved at både Betonmast og Heidelberg Materials er medlemmer i Construction City-klyngen. Construction City Cluster samler om lag 120 medlemmer med alt fra etablerte selskaper til lovende oppstartselskaper og akademia. Formålet er å dele innsikt, bygge nettverk og skape innovasjonsprosjekter innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Sander Felberg, innovasjonsleder i Betonmast Asker og Bærum, forteller at de lenge har jobbet med å effektivisere og digitalisere kvalitetssikringsarbeidet. Som entreprenør kan de ikke detaljstyre alle deler av arbeidet.

– Vi konkluderte med at det ikke er vi som skal drive med det på selve byggeplassen, men at vi må få underentreprenører eller leverandører som kan bruke det som en løsning, sier Felberg.

– Siden dette var første gang, var det en del vi måtte finne ut av – for eksempel med tanke på kontrakt og forretningsmodell rundt bruk av løsningen. I tillegg måtte vi finne et egnet prosjekt og en egnet samarbeidspartner som har kompetansen og innovasjonsviljen til å gjennomføre. Da var det avgjørende at vi begge er medlemmer i klyngen. Sammen har vi funnet ut av hvordan vi kunne ta i bruk løsningen.

Prosjektet ved Hovseter skole egnet seg godt til å teste et slikt samarbeid, sier innovasjonslederen.

– Betonmast var tidlig ute med å pilotere 3D skanning i våre prosjekter og har sett stor nytte av denne teknologien. Nå ønsker vi å rulle denne teknologien ut i verdikjeden i tråd med vår innovasjonsstrategi, som har som mål å implementere teknologi som tilfører prosjektene merverdi, sier konsernsjef Peter Sandrup i en kommentar.