• Attraktiv

Bærekraftsrapportering for verdikjeder

Vi inviterte til bransjens første workshop for bærekraftsrapportering på tvers av hele verdikjeden

Published 11. June 2024
Shared image 1

Flere av klyngens medlemmer i full gang med workshop

Den nye EU-reguleringen om bærekraftrapportering (CSRD) stiller krav om omfattende rapporteringsplikter for store og noterte små og mellomstore foretak, som også inkluderer verdikjeder. Dette påvirker hele BAE-bransjen og kravene kommer også til å bli implementert i norsk lovgivning.

Vi ønsker å skape initiativer som samler aktører på tvers av verdikjeden og som gjør verdikjederapportering lettere for alle.

Derfor inviterte vi til workshop for å utforske hvordan foretak kan navigere og effektivisere rapporteringen uten å pådra seg store administrative byrder.

Shared image
Per Møller-Pedersen, CEO i Storm Aqua og initiativtaker til workshopen

Hovedfunn:

  • Stort behovv for å utvikle initiativer i fellesskap
  • Tre sentrale tema som er viktig videre: Kompetanseheving & kunnskapsdeling, utveksling av data/dataflyt og teknologiutvikling

Først fikk deltakerne presentasjoner og faglige oppspill:

  • Eyvind Grimelund Zetterberg fra Veidekke – et stort foretak som er rapporteringspliktig og som trenger informasjon fra sine leverandører
  • Olav Lindebrekke fra E.A.Smith – et foretak som ikke er rapporteringspliktig men som i flere år har rapportert på sin virksomhet
  • Per Møller- Pedersen fra Storm Aqua – et mindre foretak som sammen med søsterselskapet Skjæveland Gruppen skal begynne å rapportere på sin virksomhet
  • Andre Mamelund fra Byggstand – en organisasjon som blant annet har utviklet BEAst 4.0; en standard for digital formidling av miljødata i ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura

Deretter var det duket for gruppearbeid, der deltakerne diskuterte utfordringer og mulige løsninger.

Til slutt plana medlemmene et spennende forprosjekt for å adressere utfordringene. Stay tuned - her kommer det oppdateringer løpende.

Shared image 2
Bransjekoordinator Andre Mamelund fra Byggstand, som har blitt utviklet av Virke i samarbeid med byggevarehandelen.

Visste du at...?
Det var klyngemedlem Per Møller-Pedersen, CEO i Storm Aqua, som kom med ideen om workshoppen. Han så hvordan han som en mindre bedrift ikke hadde full oversikt over hvilke data han hadde ansvar for å sende videre til de selskapene han leverte til.

Har du en ide til workshop? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!