• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Marit i dPlan

Marit Eriksen i dPlan er fullblods prosjektledernerd som tok veien fra akademia til å være med å skape digitale prosjektstøtteverktøy.

Published 21. August 2023
Marit d Plan2

Hvem er du?

Jeg heter Marit Eriksen og jeg jobber som Senior Project Manager i dPlan. Her jobber jeg med prosjektrådgivning og systemstøtte inn mot bygg-, anlegg- og eiendomsprosjekter for å sikre smidige prosjektprosesser.

Før jeg begynte i dPlan så jobbet jeg i akademia innen høyere utdanning og har 12 års erfaring innen prosjektledelse. Jeg har nok en litt annerledes profil i forhold til mine kolleger, men fra jeg var student og gjennom min tid i arbeidslivet så har jeg brent for strategi, kommunikasjon og for prosjektlederfaget med det mulighetsrommet, kompleksiteten og tverrfagligheten som denne arbeidsformen gir.

Av erfaring så vet jeg at prosjektbasert arbeid fremmer innovasjon og kreativ problemløsning som er nødvendig for å kunne møte fremtidens utfordringer. Ved å jobbe i ulike prosjekter med forskjellige mennesker med ulik faglig bakgrunn og perspektiver, så lærer man også stadig noe nytt og horisonten utvides. Det er spennende å jobbe i dPlan med så stor innovasjonskultur og bruk av teknologi for å forbedre prosesser og sikre læring, dette for å levere gode løsninger til kundene våre.

I tillegg til at jeg har lang erfaring med å jobbe prosjektbasert så har jeg også vært med på å utvikle utdanningsprogram innen prosjektledelse. Dette har bidratt til at jeg har fått et unikt innblikk i prosjektlederfaget fra både et praktisk, men også et faglig perspektiv.

Hva er "heispitsjen" deres?

dPlan ble etablert av et tverrfaglig team i tett samarbeid med entreprenører, byggherrer, rådgivere og akademia. Basert på gründerne sin erfaring fra flere års prosjektledelse og rådgivning i bransjen, tradisjonelt preget av fysisk prosessplanlegging med post-it lapper og manuelle prosesser, så de et behov for å utvikle et digitalisert prosjektstøtteverktøy. Målet var å kombinere et brukervennlig grensesnitt og funksjonalitet til et skybasert prosjektstyringsverktøy bygget på en metodikk som legger til rette for samhandling, prosesstyring og læring i prosjekter.

I dag så leverer dPlan produkter og tjenester innen prosjektledelse og prosjektrådgivning tilpasset alle faser i bygg-, anlegg- og eiendomsprosjekter, og har bidratt til å digitalisere og effektivisere prosjektgjennomføring for mange store og spennende kunder i bransjen.

Skjer det noe spennende hos dere nå for tiden?

Vi er i gang med flere nye og spennende prosjekter med oppstart i august og gleder oss til å ta fatt på disse sammen med samarbeidspartnerne og kundene våre. Det kan også være at vi får på plass et internasjonalt samarbeid i løpet av høsten. Det er utrolig gøy at dPlan gjør seg bemerket over landegrenser.

Vi har også samarbeid med akademia i form av mentorordning for masterstudenter som skal ut i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Videre så er vi så heldige at fremtidens bygg- og anleggsingeniører ved Norwegian University of Science and Technology (NTNU) trener på digitalt samspill ved å benytte våre løsninger.

Til sist så kan jeg nevne at vi er i gang med å skissere et nytt studium innen Praktisk prosjektledelse med fokus på planregulering, byggeprosess og digitalisering. Utdanningen spenner seg fra innføring i grunnleggende prosjektlederferdigheter til å benytte bransjespesifikke digitale verktøy i gjennomføringen av prosjekter. Det vil bli lagt vekt på bransjens ansvar i forhold til bærekraft og hvordan du som prosjektleder kan påvirke positivt med god forståelse for hva som ligger til bærekraftprinsippet. Dette for å kunne lede prosjekter i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen inn i fremtiden.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer og være aktiv i klyngen?

Vi vil gjerne samarbeide, dele erfaringer og lære av de andre klyngemedlemmene. Spesielt bygge opp og samarbeide med et større tverrfaglig og fremtidsrettet fagmiljø innen akademia som ønsker å bidra til kunnskapsløft i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen eller som har et behov for bransjerettet prosjektverktøy i sin utdanningsportefølje.

Er du interessert i å samarbeide med oss eller ta en faglig prat, så er det bare å ta kontakt med meg på: marit.eriksen@dplanproject.no