• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Aase i Oslo Met

Published 24. July 2023
Aase Oslo Met 2

Hvem er du? Kan du fortelle en ting som mange ikke vet om deg?

Jeg heter Aase Reyes, og professor i konstruksjonsteknikk på Institutt for Bygg- og energiteknikk på OsloMet. Her driver jeg med forskning og undervisning, først og fremst i forbindelse med masterutdanningen vår for sivilingeniører, men underviser også på bachelornivå og veileder også to doktorgradsstudenter. Før jeg begynte på OsloMet jobbet jeg på NTNU i 20 år.

En fun fact: Jeg har foreldre fra to forskjellige kontinenter, jeg er født i et tredje, og gift med en fra et fjerde!

Hva gjør OsloMet inn mot bygg-, annleggs- og eiendomsbransjen?

OsloMet er et ungt universitet i utvikling. Omtrent samtidig som det ble dannet startet de et nytt masterprogram på bygg og nytt doktorgradsprogram innenfor teknologi. Masterprogrammet er i stadig utvikling, og har gått fra å ha én slags hybrid studieretning kalt bygg- og konstruksjonsteknikk til flere studieretninger: byggeteknikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, transport og vann.

Vi ønsker selvsagt å utdanne relevante kandidater til bransjen og ønsker input, men ønsker også samarbeidspartnere innenfor forskning på alle nivåer. Vi trenger partnere til både bachelor-, master og doktorgradsprosjekter.

Klyngen er relevant for oss fordi vi får kontakt med bransjen og kan kjenne pulsen på hva som rører seg og hvilke utfordringer som finnes. På den annen side kan er vi relevante for klyngen fordi vi kan vise vei med tanke på det som skjer på forskningssiden. Det kan gjelde både nye interessante materialer, sensorteknologi, digitale tvillinger og så videre.

Skjer det noe spennende hos dere som du vil dele?

Noe interessant som skjer hos oss nå er utviklingen av studieretningen for geoteknikk i samarbeid med Norsk Geoteknisk Institutt (NGI). Hvordan kan vi hjelpe til med å utdanne flere geoteknikere i Norge, og samtidig utvikle et akademisk miljø for dette på OsloMet? Videre er det jo spennende med intensjonsavtalen mellom OsloMet og OBOS - hvordan kanvi få til bedre samhandling mellom akademia, studenter og næringsliv gjennom Construction City-klyngen?

Hvordan vil dere jobbe med klyngens medlemmer for å løfte bransjen?

Vi ser et stort potensial ved at vårre studenter kan bruke klyngen aktivt gjennom å delta å befaringer og frokost-møter, og på denne måten få nærmere innblikk i bransjen. Vi har tro på at klyngevirksomheter kan få mye godt ut av å involvere seg i bachelor- og masterprosjekter og håper derfor at klyngemedlemmer kan foreslå mulige oppgaver for studenter. På lengre sikt ønsker vi også å utvikle forskningsprosjekter som kan være relevante for bransjen. Vi har også mulighet for å utdanne nærings PhD-er, så dersom noen er interessert i dette så er det bare å ta kontakt. Jeg er tilgjengelig på aase.reyes@oslomet.no.