• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Anne fra Fagskolen Oslo

Fremtidsrettet kompetanse utvikles best i tett samarbeid mellom utdanning og bransje, mener Anne Kristine Lervik Eggen på Fagskolen Oslo.

Published 25. May 2022
Anne 2

Anne Kristine Eggen Lervik er leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen Oslo.

Hvem er du?

Jeg heter Anne Kristine Eggen Lervik, og jeg jobber som leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen Oslo. Vi tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som rendyrker det praksisnære, i tett samarbeid med bransjen!

Hva er heispitsjen din?

Fagskolen gir de med fagbrev tilgang til høyere utdanning, og muligheten til å etablere egen studentbedrift! Vi er ledende på BIM-utdanning, og fokuserer på «learning by doing». Studentbedriftene, for eksempel, gjøres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og mentorer fra næringslivet. Her får studentene øvd seg på drive en bedrift gjennom et helt år. Alt dette blir dokumentert i et kompetansebevis som man får i tillegg til vitnemål.

Dette er helt i tråd med Fagskolens ånd: Læring skal være relevant og i tett samarbeid med arbeidslivet. Er det rart studentene våre er så attraktive?

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Det skjer alltid noe spennende på Fagskolen! Det stilles stadig høyere krav til effektivisering, digitalisering og bærekraft, og byggebransjen må vise evne og vilje til å fornye seg i årene som kommer. Dette må skje gjennom kompetanse – og vi er kjent for å tilby den kompetansen som arbeidslivet trenger. Den siste tiden har vi blant annet, i samarbeid med klyngen, utviklet et splitter nytt studium: Fremtidsbygg – sirkulær økonomi, teknologi og entreprenørskap.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?

Vi jobber blant annet med prosjektet «Fremtidens fagarbeider», et samarbeid med klyngen og spesielt AF gruppen. Prosjektet har som mål å tette gapet mellom utdanningstilbudet og næringslivets kompetanseetterspørsel. I tillegg samarbeider vi med klyngens medlemmer for å utvikle fremtidens læring gjennom utvikling av digitale samhandlingsrom.

Vi ønsker enda mer samarbeid med flere klyngemedlemmer, og kanskje spesielt innenfor modulbaserte studier. Byggebransjen trenger arbeidstakere med digital kompetanse nå!

Er du på leting etter kompetanse, eller ønsker å ta en prat med Anne om samarbeid i klyngen? Ta kontakt med henne på anne.k.lervik@osloskolen.no!