• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Madeleine i Advokatfirmaet Grette

Madeleine Bråthen Bjaaland har mer enn ti års erfaring som entrepriseadvokat, og leder markedsarbeidet i Grette.

Published 02. November 2022
Madeleine

Madeleine Bråthen Bjaaland, markeds- og kommunikasjonsleder i Advokatfirmaet Grette

Hvem er du?

Mitt navn er Madeleine Bråthen Bjaaland. Jeg har mer enn 10 års erfaring som entrepriseadvokat, og leder markedsarbeidet i Grette. Fram til godt over juniornivå spilte jeg aktivt fotball på et guttelag. Det var ikke så vanlig den gangen, men gutta behandlet oss aldri annerledes. Vi var to jenter på det laget, og ga oss ikke før reglene sa at vi måtte melde overgang til et jentelag.

Hva er heispitsjen din?

Grette har Norges største fagmiljø for entrepriserett. Å være den største entrepriseavdelingen i landet gir oss flere fordeler. Vi har større kapasitet enn de andre firmaene, og mulighet til å ta på oss store saker på kort varsel.

50-60 av våre over 100 advokater jobber daglig med bygg, anlegg, eiendom og infrastruktur (vei, bane, nett, kraft og distribusjon). En annen ting som skiller oss fra de andre er at vi snakker klientenes språk. En dag ute på anlegg er en normal dag for oss.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Ja, det gjør det. Neste år arrangerer vi Grette Entrepriseforum 2023, for å nevne noe. Grette er en av vekstvinnerne blant advokatfirmaene de siste årene. Vi konsentrerer oss hardt om de fagene som klyngen er opptatt av. Vi er full-service innen corporate og finans, konkurranserett, teknologi og digitalisering, noe som gir oss enda flere muligheter.

Sett i bakspeilet har årene etter 2019 skilt seg markert ut. Vi har jobbet i et marked med usikre og forsinkede vareleveranser, og hatt store økninger i råvare- og materialpriser. Midt i alt har Grette håndtert noen av landets mest komplekse entrepriseprosjekter. Vår kontraktshåndtering tror jeg blir lagt merke til, slik at de neste årene blir like spennende.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?

Grette jobber allerede sammen med flere av medlemmene i ulike prosjekter. Grettes eiendomsteam bistår dessuten Construction City Eiendom med selve utbyggingen av 85 000 kvm over bakken, og 20 000 kvm under bakken, som blir til Construction City i 2025.

Klyngens arbeid for å bygge en effektiv, grønn og attraktiv bransje er en ideell match for oss. Vi har innsikt i hvor behovet for juridiske tjenester er størst, og hvor det vil komme. Samtidig må vi være ydmyke overfor nye produkter og nye produksjonsmåter som vi enda ikke enda kjenner til. Her er dere gode, både til å vise frem nye aktører og å bygge broer mellom oss. For oss er Construction City Cluster et sted vi vil være, fordi det er her det skjer.

Ta gjerne kontakt med Madeleine på telefon 986 41 678 eller mabj@grette.no!