• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Ragnhild i Protan

Ragnhild Gjerde jobber med teknisk salg i Protan. Hun tror det er fruktbart for byggebransjen å samhandle med hverandre, både formelt og uformelt i hverdagen.

Published 08. September 2022
Ragnhild Gjerde 3

Ragnhild Gjerde jobber med teknisk salg i Protan, og er aktiv i klyngesamarbeidet i Construction City

Hvem er du?


Jeg heter Ragnhild Gjerde, og begynte i Protan etter at jeg var ferdig med å ta en master i konstruksjoner og materialer ved Universitetet i Stavanger. I Protan jobber jeg med teknisk salg. Det motiverer meg å fronte smarte løsninger og produkter som bidrar til å gjøre byggebransjen mer bærekraftig og miljøvennlig. Ved siden av jobb er jeg aktiv i styret i Tekna Ung Oslo, og jeg blir en stadig bedre windsurfer!

Hva er heispitsjen din?


Protan er en av Europas største takleverandører. Vi er et stort internasjonalt selskap med base i Norge, og i tillegg har vi fabrikker i Tyrkia og Polen. Med hovedproduksjon i Lier leverer vi kortreist, slitesterkt takmembran som både har lav vekt, og som kan gjenvinnes. Mange gode miljøargumenter på en gang!

Protan er nemlig opptatt av innovasjon, og jobber med å finne løsninger som kan redusere klimagassutslippene. I dag kan vi levere takmembran med resirkulert plast som blir sveiset sammen på byggeplass uten bruk av fossile ressurser. I tillegg til tak og membraner så leverer vi til oppdrettsnæringen, ventilasjon i gruver, tunneler og flomvern.

Ragnhild Gjerde 2
Protan er opptatt av innovasjon, og jobber med å finne løsninger som kan redusere klimagassutslippene

Skjer det noe spennende hos dere nå?


Vi har helt siden 80-tallet benyttet plastavfall og avkapp fra andre produsenter i vår produksjon, så vi har i praksis jobbet etter sirkulærøkonomiske prinsipper lenge før begrepet ble vanlig å bruke. Vi etterstreber hele tiden å produsere det mest miljøvennlige produktet, med gode egenskaper som skal holde i mange tiår. Protan har i dag smarte løsninger for at utbyggere og arkitekter skal kunne utnytte takene sine til mer enn bare å holde bygget tett. Vannfordrøyning og blågrønne tak blir stadig mer etterspurt. Det er både bærekraftig og økonomisk fornuftig. Å legge til rette for solide byggtekniske løsninger for solenergi på tak blir ekstra viktig nå som strøm er blitt et kostbart knapphetsgode.

Vi har også noen utviklingsprosjekter gående med støtte fra Innovasjon Norge, men jeg kan dessverre ikke røpe noe om disse!

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?


Vi har tro på at det er fruktbart for byggebransjen å kunne samhandle med hverandre, både formelt og uformelt i hverdagen. Idéutveksling og samarbeid om smarte løsninger gjør at vi kan spille hverandre gode. Vi er eksperter på tak og membraner, og har svært kunnskapsrike og erfarne medarbeidere som vil være flotte sparringpartnere for andre yrkesgrupper og aktører, og bidra til nytenking og smarte løsninger.

Sammen skal vi skape fremtidens byggebransje. Jeg og mine kolleger jobber i tidligfase, og har fokus på at aktørene i verdikjeden skal velge gode og bærekraftige løsninger i prosjektene.

Ønsker du å komme i kontakt med Ragnhild? Ta gjerne kontakt med henne på ragnhild.gjerde@protan.no.