• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Tor Erling i GreenDigital

De fleste virksomheter sitter på store mengder uutnyttet data. Tor Erling i Green Digital hjelper deg med alle delene av denne prosessen.

Published 09. December 2022
Profil 002

Tor Erling Aanerud, daglig leder i GreenDigital

Hvem er du?

Jeg heter Tor Erling Aanerud, daglig leder i GreenDigital. Min bakgrunn er fra IT-konsulentbransjen, og jeg har jobbet med data og IT i over 20 år. Nå har vi startet GreenDigital, og gleder oss veldig til å løse store og små utfordringer for kunder og oss selv!

Hva er heispitsjen din?

Vi står veldig på å ikke utvikle egen software, men heller benytte oss av standardkomponenter fra Microsoft Azure og Google Cloud. Dette gjør at vi ikke kommer med egne løsninger som må ha et helt eget system for programvarevedlikehold. Som igjen betyr at vi kan levere langt rimeligere enn våre konkurrenter.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Vi ekspanderer ganske betydelig, og ser at det er flere og flere av våre kunder som ønsker å «gjøre noe» med dataene de sitter på. Det er mye spennende og kreativt som kan gjøres bare man har kontroll på grunndataene. Særlig spennende er alle dataene som kommer fra sensorer og IoT-enheter.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?

Generelt så lages det ganske mange proof of concepts på løsninger til bransjen, men det er overraskende få som kommer over i en driftsklar løsning. Vi har lang erfaring med å profesjonalisere og klargjøre løsninger for drift, samt gjøre organisatoriske lanseringer av IT-løsninger.

GreenDigital ønsker kontakt med andre klyngemedlemmer. Ta kontakt med Tor Erling på tor.erling.aanerud@greendigital.no!