• Bli kjent med folka i klyngen

Bli kjent med folka i klyngen: Tor Ove i Sensor Innovation

Sensor Innovation tilbyr sensorer som varsler om fukt før skaden oppstår, sier Tor Ove Nesset, COO i Sensor Innovation.

Published 28. September 2022
Tor ove

Tor Ove Nesset, COO i Sensor Innovation

Hvem er du?


Jeg heter Tore Ove Nesset, og jeg jobber som COO i Sensor Innovation. Jeg har drevet som entreprenør i noen år, og da jeg så utfordringene med fukt- og vannskader i bygg bestemte jeg meg (sammen med to andre fra teknologimiljøet i Trondheim) for å gjøre noe med det. I Sensor Innovation har vi utviklet en løsning som tilstandsovervåker bygg, som også har en innebygd beredskap i form av vannavstengning ved frost eller lekkasjer.

Hva er heispitsjen din?


Sensor Innovation er et norsk teknologiselskap som tilbyr et sensorsystem for tilstandsbasert overvåking av bygg. Målet er å forlenge levetiden gjennom å plassere sensorer i konstruksjonen. På den måten kartlegger vi, og varsler om, fukt- og temperaturpåvirkninger før det oppstår en skade.

Vi har gjennom flere år forsket med SINTEF og NTNU på hvordan fukt utvikles i bygningskonstruksjoner. Vi har dermed
fått et godt grunnlag for å kommersialisere et system med kunstig intelligens som varsler om unormal fuktutvikling.

Sensor innovation
Fra venstre: Sondre Rennan Nesset (CEO), Per Grøtte (CMO), Tor Ove Nesset (COO) og Bjørge Rennan Nesset (CPO)

Skjer det noe spennende hos dere nå?


Vi er i en vekstfase, og våre produkter, tjenester og kompetanse etterspørres i stadig større grad av bygningseiere, forsikringsselskap og entreprenører.

I den sammenhengen styrker vi organisasjonen med flere nøkkelressurser innenfor byggfaglig rådgiving. Vårt nye kontor i Oslo, Collektivet, er en viktig satsing for å få til bedre samhandling og partnerskap med virksomheter i bransjen. Jeg gleder meg til den videre utviklingen!

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?


Etter to måneder på Ulven har vi allerede fått etablert gode relasjoner med klyngemedlemmer, og andre som vil bringe oss videre. Forhåpentligvis kan også vi bidra til at andre utvikler seg. Samhandling, og det å gi av seg selv mot felles mål, vil over tid være lønnsomt og bærekraftig.

Jeg er lokalisert i Collektivet 50% av tiden, og i løpet av neste halvår vil det være faste ressurser med kontoradresse samme sted. Ellers er jeg tilgjengelig på 992 75 830 eller tor.ove.nesset@sensorinnovation.no. Ikke nøl med å ta kontakt! Vi er her for å finne nye løsninger sammen med andre.