• Attraktiv

Bli med på prosjekt om avfallsreduksjon!

Vil du være med på et innovativt prosjekt om avfallsreduksjon med andre klyngemedlemmer? Ta kontakt med Niklas Pedersen for mer informasjon!


Published 08. January 2024
Future reduction waste

- Selv om byggebransjen er full av initiativer for avfallsreduksjon, mangler vi en sentral hub for denne kunnskapen. Dette gapet hemmer bransjens neste store sprang innen miljøeffektivitet," uttaler Niklas Pedersen, prosjektleder for klima og miljø i Construction City Cluster.

I desember 2023 kunngjorde Oslo kommune utlysningen av Innovasjonsprogram Oslo 2024. Programmet tilbyr inntil 1 million NOK i 50 % finansiering til prosjekter som tar sikte på å løse næringspolitiske utfordringer. Søknadsfristen er satt til 29. januar 2024.

På bakgrunn av dette arrangerte Construction City Cluster (CCC) prosjektutviklingsverksted om avfallsreduksjon i byggebransjen for våre medlemmer. Fra verkstedet vokste ideen om å skape en kompetansearena for avfallsreduksjon i byggeindustrien.

Prosjektet jobbes med videre, og 5. desember 2024 organiserte CCC et oppstartsmøte i samarbeid med Handelshøyskolen BI for å diskutere muligheter for et felles prosjekt om avfallsreduksjon. Resultatet av dette møtet er en plan om å utforme en søknad på vegne av klyngens medlemmer. Handelshøyskolen BI og andre medlemmer har allerede meldt deres interesse, og vil være en aktiv del av søknadsprosessen.

Kompetansearenaen er tenkt å sikre utviklingen av kunnskap rundt avfallsreduksjon, slik at ressursene i fremtiden kan anvendes mer effektivt. Dette vil oppnås ved å samle eksisterende kunnskap og erfaringer om avfallsreduksjon og ved å tilby et felles sted hvor bransjen kan samles for å ta neste steg i å redusere avfallsmengdene.

Klyngen skal fokusere på følgende kjerneområder:

  • Samling av eksisterende kunnskap og erfaringer i et søkbart format.
  • Deling av kunnskap og utvikling av kompetanse gjennom kompetansehevningsforløp, workshops eller kurs.
  • Utvikling av pilotprosjekter for å anvende nye kompetanser i praksis.

Er dette interessant for deg og din virksomhet? Ikke vent med å ta kontakt med Niklas Pedersen. Det er muligheter for å delta på flere nivå, blant annet som arbeidspakkeleder eller som deltaker i ulike aktiviteter.