Construction City Cluster tester spillbasert læring

Construction City Cluster tar i bruk spillbasert læring for å kartlegge potensielle effektiviseringsgevinster i byggeprosessene.

Published 03. October 2022
Bilde 20220921 122905 50269019 1

BIM-studenter fra Fagskolen Oslo deltar på testingen hos Construction City Cluster

- Nå ser vi på mulighetene for et større opplæringskonsept for bransjen, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i næringsklyngen Construction City Cluster. 

Testingen av spillbasert opplæring inngår som del av EU-prosjektet BIMprove, og er finansiert gjennom Norges forskningsråd. En sentral målsetning er å oppnå bedre bruk av BIM. Det er SINTEF som leder prosjektet, som også omfatter bransjeaktører som Catenda og AF Gruppen. Øyvind Kjøllesdal, leder for innovasjon i AF Gruppen, deltar i testingen. Han mener spillbasert læring kan gi bransjen et bedre bilde av potensialet som ligger i en videre digitalisering av byggeprosessene: 

- En utvidet bruk av BIM muliggjør et stort urealisert potensial. Gjennom testing har vi blant annet avdekket at digital måling av montasje av bygningselementer gir en mye raskere gjennomføring, med bedre oversikt og høyere kvalitet, sier han. 

Økende etterspørsel etter «som bygd-modeller»


Testingen har også involvert BIM-studenter fra Fagskolen Oslo. Sammen med en rekke andre klyngemedlemmer har man fått en opplæring i hvordan digitale tvillinger kan brukes i praksis. Dette ble løst ved å se på ulike scenarioer ved bruk av duploklosser merket med RFID-tags.

- Denne prosessen har vært både lærerik og veldig morsom. Vi ser jo en økende etterspørsel etter «som bygd-modeller» fra eiendomsutviklere, og bedre bruk av BIM kan tilføre verdi langt utover selve byggefasen, påpeker Røkkum. 

Til høsten skal Construction City gjennomføre flere utprøvinger av spillbasert læring, og se nærmere på utviklingen av et større opplæringsprogram for hele bransjen.

- Det er et veldig stort potensial i dette. I tillegg til «som bygd-modeller», kan man nevne fremdrift, logistikk, og digital sporbarhet av materialer som potensielle anvendelsesområder, sier Røkkum. 

Meld gjerne interesse til Construction City Cluster (helge.andersen@constructioncity.no) om du ønsker å bli med på videreutviklingen av opplæringskonseptet.