Construction City i 100

100 klyngemedlemmer? Really? Really!

Published 15. November 2021
Brekke

Anders Daniel Brekke, CIO i Really!

Fem år har gått siden konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj, og daværende konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad, snakket sammen om hvordan man i fellesskap kan ta enda større samfunnsansvar. Ord ble raskt om til handling, og ikke mange månedene etter samtalen på Helsfyr ble Construction City etablert.

I dag består Construction City av medlemmer som spenner fra startups og teknologibedrifter, til forskningsinstitusjoner og store entreprenører. De er veldig forskjellige, men deler alle den samme ambisjonen: I Construction City skal man sammen skape fremtidens byggenæring.

Denne uken meldte Bergen-selskapet Really! seg inn i klyngen, og ble med det medlem nummer 100. Really leverer en heldigital plattform for eiendomstjenester, og tror at bransjens fremtidige konkurransekraft vil skapes gjennom bedre kompetanse- og informasjonsdeling.

Forenkler kommunikasjonen


- Vi meldte oss inn fordi vi har troen på å dele kompetanse. Bransjen sliter med både miljøutfordringer og digitalisering, og i Construction City kommer vi dialog med andre som ønsker å rette opp i dette, sier Anders Brekke, gründer og CIO i Really!

Brekke mener at markedet for eiendomstjenester er uoversiktlig. Og at bransjen preges av unødvendige manuelle prosesser, tidkrevende befaringer og tungvinn kommunikasjon. Plattformen til Really! åpner opp for datadrevet forvaltning, standardiserte leveranser og automatisk lagring av dokumentasjon. Alt på ett og samme sted.

Plattformen vår forenkler kommunikasjonen i alle ledd, og gjør at du til enhver tid er oppdatert.

Anders Daniel Brekke – Gründer & CIO i Really!

- Plattformen vår forenkler kommunikasjonen i alle ledd, og gjør at du til enhver tid er oppdatert. Vi bidrar dessuten til reduserte kostnader og et mindre klimaavtrykk, sier Brekke.

Vi ønsker Really! velkommen til Construction City, og ser fram til godt samarbeid i årene som kommer. Ta gjerne kontakt med Anders Brekke om du ønsker å vite mer om plattformen.