Construction City velger Contiga

Contiga er valgt som leverandør av bæresystemene til Construction City. Samarbeidet understreker eiendomsprosjektets grønne ambisjoner.

Published 07. December 2020
Hulldekker2

- Vi er svært godt fornøyde med å få med oss Contiga på laget. Ved siden av å være en ledende leverandør av bæresystemer, har de også egne fabrikker i Norge. Dette gir oss en ekstra trygghet med tanke på kapasitet og sikkerhet på byggeplassen og reduserer transportbehovet, sier daglig leder i Construction City Eiendom, Geir Graff-Kallevåg.

Lavkarbonbetong gir mindre klimaavtrykk


Construction City skal etter planen ferdigstilles i 2025, og byggingen av det 100 000 kvadratmeter store bygget er planlagt å starte neste år. Contiga skal levere prefabrikkerte bæreelementer i stål og betong til bygget, og i takt med fokuset på bærekraft har selskapet utviklet løsninger som er mer klimaeffektive enn noen gang.

- Contiga har høye miljøambisjoner, og er en pådriver for utviklingen av miljøarbeidet i byggebransjen. Vi jobber intenst for å utvikle lavkarbonbetongen vår for å redusere klimaavtrykket, sier regionsjef Øst i Contiga, Nina Skeime Kostøl.

Contigas hulldekker har opptil 40% lavere CO2-utslipp per kubikkmeter enn bransjestandarden det refereres til i NB37 regelverket for lavklassene i betong. Selskapets miljøfokus passer godt inn Construction Citys ambisiøse planer for sirkularitet og bærekraft.

- Vi har en klar målsetning om at en betydelig andel av bygget skal bestå av gjenvunne materialer og ombruksmaterialer. Bruken av lavkarbonbetong vil forsterke klimabidraget ytterligere, og gjennom å knytte til oss Contiga i en tidlig fase kan vi jobbe sammen for å finne de beste løsningene for prosjektet, sier Graff-Kallevåg.