Ett steg nærmere for Construction City

Construction City er ett steg nærmere ambisjonen om å bli et av verdens fremste kompetansesentre innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Planene for bygget på Ulven er klare, og nå sendes rammesøknaden inn til Oslo Kommune.

Published 03. July 2020
201 Construction City INT CAM02

Denne uken ble nok en milepæl nådd da rammesøknaden for eiendomsprosjektet Construction City Oslo formelt ble sendt inn til Oslo kommune.

- Hele konseptet bygger på fleksibilitet og samhandling, og da vil også planene for bygget kontinuerlig være i endring. Nå er vi kommet så langt med utviklingen at vi kan sende inn rammesøknad, og er et skritt nærmere byggestart.

Gunnar Irby – Prosjektleder, Construction City Eiendom

Skal huse klyngemedlemmer

Construction City vil huse alt fra små til store aktører innen bygg og anlegg, som alle vil være tilknyttet den allerede etablerte næringsklyngen. Næringsbygget blir på omkring 80.000 kvm og skal ha plass til opptil 5.000 arbeidsplasser.

Byggets konsept er en ide om å etablere en arbeidsplass med høy grad av fleksibilitet med unike samhandlingsarenaer både internt og på tvers av leietakerne. Samtidig skal bygget være en viktig hjørnesten i bydelen og henvende seg til mer enn bare leietakerne.

- Det er viktig for oss at Ulven skal være et godt sted å både jobbe og bo, forklarer Irby.

Prosjektet er også planlagt med undervisningsfunksjoner, konferansesenter, fasiliteter for helse og trening og sosiale arealer for servering og kultur.

Girer opp samarbeidet

Samarbeidet i klyngen er allerede godt i gang, så langt er over 70 bedrifter medlem av klyngen, selv om de permanente møteplassene fremdeles er på tegneblokken. Stadig nye medlemmer er kommet inn i familien, og også i teamet hos eiendomsprosjektet står samhandling høyt på agendaen.

- Vi har blant annet inngått et samarbeid med BI om måling av relasjonskapasitet. Det består kort sagt av spørreundersøkelser og evalueringer av relasjonene i teamet, og hvordan vi best kan tilgjengeliggjøre og optimalisere prosjektressursene oss mellom. Det er en spennende og annerledes måte å samarbeide på, som på sikt kan utnyttes i andre deler av vår bransje, mener Irby.

Construction City Clusters daglige leder, Benedicte T. N. Økland, er glad for at prosjektet skrider fremover, og trekker frem at dette er et stort og viktig steg for sammen å utvikle fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsnæring.


- Eiendomsprosjektet er viktig for næringsklyngen, ikke bare er det en mulighet til å teste, lære og utvikle kunnskap, men det vil også bli et viktig hjem for vår klyngeaktivitet. Nå ser vi frem til at vi forhåpentligvis kan sette spaden i jorda om ikke så alt for lenge og ta fatt på et svært spennende arbeid.

Benedicte Økland – CEO, Construction City Cluster