• Attraktiv

Første spadetak på Construction City

På Ulven i Oslo skal det bygges et næringsbygg på 103 000 kvadratmeter, med rom for alle aktører i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Torsdag ble byggestarten markert på tomten.

Published 14. October 2021
Spadestikk 2

Byrådsleder Raymond Johansen hadde æren av å ta det første spadetaket.

- Nye løsninger oppstår når ulike aktører finner sammen, lærer av hverandre og finner frem til nye samarbeid. Med Construction City får denne delen av byen et dunkende hjerte som skaper verdier, gir arbeidsplasser og bidrar til utviklingen av en utrolig viktig næring, sier byrådslederen.

Det er OBOS som står bak Construction City, en næringsklynge som skal samlokalisere aktører fra hele verdikjeden. Construction City ligger på Ulven, ved inngangen til Groruddalen i Oslo. Gjennom å samle bransjen under samme tak, skal det legges til rette for tettere samarbeid, nye løsninger og fremtidig konkurransekraft.

- Construction City vil bli en internasjonalt banebrytende samhandlingsarena for Norges største fastlandsnæring, og en utrolig spennende arbeidsplass for både store og små aktører i bransjen. Vi gleder oss stort til å flytte til Ulven, sier konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj.

Et naturlig samlingspunkt for fremtidens byggenæring


AF Gruppen og Betonmast er hovedentreprenører, og vil sammen med OBOS flytte hovedkontorene sine til Construction City i 2025.

- For oss i AF Gruppen og Betonmast er dette en veldig spesiell dag, ettersom vi sammen skal i gang med vårt største byggprosjekt noensinne. Enda viktigere er det at vi skal etablere vårt nye hovedkontor her, med mål om å tiltrekke og utvikle de klokeste hodene og flittigste hendene i bransjen, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Det nye kontorbygget vil romme 4 500 arbeidsplasser, og blir en ambisiøs demonstrasjon av fremtidens arbeidsplass. I tillegg til store samhandlingsarealer, vil det tilbys handels- og serveringskonsepter, treningsfasiliteter og en stor takhage. Leietakere i bygget vil også ta del i næringsklyngen Construction City Cluster, som siden oppstarten i 2017 har vokst til over 100 medlemmer.

Det vil gjøre bygget til det naturlige samlingspunktet i en bydel i rask utvikling. I tillegg til ny næringsvirksomhet, skal det utvikles en ny grønn bydel med 3000 boliger på Ulven.

- Construction City vil gi et stort løft til hele området. Her skal det bli attraktivt å jobbe, leve og bo, avslutter Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS.