Fremtidens kontor er sirkulært og brukertilpasset

Fleksible leiemodeller for møbler kan bane vei for sirkulære løsninger og bedre brukertilpasninger på kontoret, tror Merete Vollan i Martela.

Published 10. March 2021
Vollan web

Klyngemedlemmet Martela har utviklet arbeids- og læringsmiljøer helt siden oppstarten i 1945, og ideen om å kombinere finsk trevirke med finsk design er like aktuell i dag. Men Martela er ikke lenger bare en møbelprodusent. Bedriften bidrar med alt fra planlegging av lokaler, til optimalisering under bruk, vedlikehold og gjenbruk.

- Vi leverer ikke bare møbler, og satser på at det skal fungere. For å kunne levere hensiktsmessige løsninger ønsker vi å vite så mye som mulig om kundene våre. Derfor har vi mange tjenester koblet til møbelsalget, og jobber med kundene våre tidlig i prosessen. Gjerne før bygget er bygd. Vi har også egne innovasjonsteam, som jobber med den helhetlige opplevelsen, sier Merete Vollan, salgssjef i Martela.

Kontoret er ikke dødt


Under pandemien har vi sett at arbeidslivet, og eksisterende planer om fremtidige kontorløsninger, brått kan snus på hodet. I arbeidsplassundersøkelser Martela har gjennomført, rapporteres det om at man mister noe av teamfølelsen på hjemmekontoret. Og kanskje også tilhørigheten til arbeidsplassen. Selv om produktiviteten kan være bra hjemme, mister man de uformelle møteplassene og mulighetene for fysisk samhandling.

- I fremtiden vil vi kanskje reise til kontoret fordi man skal jobbe på et prosjekt. Kontoret er ikke dødt, men vi må tenkte nytt om hvordan det skal tilrettelegges, sier Vollan.

For å håndtere usikkerheten rundt fremtidige behov, opererer Martela med en fleksibel leiemodell. Den går ut på at kundene kjøper det de har behov for akkurat nå, gjerne med planlegging og oppfølging inkludert slik at man ikke kjøper inn noe unødvendig. Dersom en sone skal endres, eller et rom skal gjøres om, kan møbler skiftes ut forløpende. Brukte møbler som er i god stand selges videre i Martela sine bruktbutikker. Noen møbler vil vedlikeholdes, og møbler som er uegnet for videre bruk resirkuleres på en best mulig måte.

I fremtiden vil vi kanskje reise til kontoret fordi man skal jobbe på et prosjekt. Kontoret er ikke dødt, men vi må tenkte nytt om hvordan det skal tilrettelegges.

Merete Vollan – Salgssjef i Martela

Livssyklustenkning


- Vi har mulighet til å tenke sirkulært fordi vi vet at vi produserer kvalitetsmøbler som vil vare i mange år. Dersom møblene blir tatt godt vare på, kan de få et nytt liv hos andre når man ikke lenger har bruk for produktet.

I Finland har Martela et etablert bruktbutikkmarked som har eksistert i mange år. I tiden som kommer er det et ønske om å opprette bruktbutikker i Norge også.

- Bruktmarkedet i Norge er ikke like åpent og etablert som i Sverige og Finland, og det har tradisjonelt sett vært liten vilje for å kjøpe brukt. Men nå ser vi at interessen øker.

Som medlem i Construction City ønsker Martela å dele kunnskap om at sirkulære løsninger er mulig.

- Vi synes at det er utrolig spennende at ulike aktører, og til dels også konkurrenter, går sammen i Construction City. Sammen kan vi forhåpentligvis skape noe utover våre egne landegrenser, og vi gleder oss til å være med på den reisen, avslutter Vollan.