• Effektiv

Hvordan får vi bedre kontroll på byggekostnadene?

Kostnadssprekker og pressede marginer gir hodepine til mange i bransjen. Men det finnes løsninger. Construction City Cluster viser hvordan bransjen kan få bedre kontroll på kostnadsstyringen.

Published 10. October 2022

Med energikrise, usikre forsyningskjeder og sterk prisvekst står byggebransjen foran krevende tider. Hvordan kan vi sikre bedre kontroll på kostnadsstyringen? Det er spørsmålet Construction City Cluster, næringsklyngen med over 100 medlemmer fra bygg, anlegg og eiendom, har stilt medlemmene sine. På torsdag samles de på Ulven for å vise mulighetsrommet.

- Vi står utvilsomt i en krevende situasjon, men samtidig må vi må fokusere på det vi faktisk kan gjøre noe med. Medlemmene våre har mange gode løsninger som kan gi bedre kontroll og betydelige kostnadsbesparelser. Disse løsningene ønsker vi å dele med flere, sier Røkkum.

Lisa Z. Mobech, en av grunnleggerne av analyseselskapet MIR Insight, deltar på samlingen. Hun tror byggebransjen kan fjerne mye usikkerhet ved å ta i bruk prediksjonsverktøy som baserer seg på kunstig intelligens.

- Våre analyser kompenserer der mennesket møter sine begrensning, nemlig å kunne raskt analysere og sortere enorme mengder med informasjon, og anvende dette til strategiske beslutninger som reduserer usikkerhet ved planlegging, innkjøp, og ikke minst kvantifisere risikoen, sier hun.

Sparkel er et av mange oppstartsselskaper i Construction City Cluster. Daglig leder Magnus Nilsen mener bransjen kan spare mye på å knytte mengdene og prosjekteringen tettere sammen i skyen.

- Man har ikke god nok kontroll på hvordan prosjekteringen påvirker mengdene og dermed kalkylen og innkjøpene. Vi hører stadig vekk om kalddusjer på grunn av at det som dukker opp på byggeplassen ikke stemmer overens med det som var planlagt, sier han.