Hvordan finner du støtte til innovasjonsprosjekter?

Har du et innovasjonsprosjekt i støpeskjeen, men er usikker på hvordan du skal navigere i jungelen av støtteordninger? Kompetansemeglerne gir deg gratis veiledning.

Published 23. April 2021
N

Innovasjonsdistriktene i Oslo, initiert av Oslo Kommune, støtter nå utvikling av forskningsprosjekter innenfor digitalisering, grønn omstilling, sirkulær økonomi, og innovasjon på tvers av næringer. Tildeling per prosjekt er inntil 200 000 kroner, og maksimal støttesats er 70 prosent. Bedrifter som vil søke får gratis veiledning av en kompetansemegler.

Hva kan kompetansemeglerne hjelpe deg med?


Kompetansemeglerne er et gratis tilbud fra Oslo kommune og Forskningsrådet til små- og mellomstore bedrifter. De kan hjelpe deg med å identifisere muligheter for støtte til FoU-prosjekter, og konkretisere disse mulighetene til prosjektideer.

  • Gi råd om utvikling og finansiering av innovasjons- og forskningsprosjekter
  • Identifisere de riktige offentlige virkemidlene
  • Være bindeleddet mellom bedrift og FoU-miljøer
  • Bistå med å finne forskningskompetanse i FoU-miljøer
  • Anbefale planleggingsverktøy

Ta kontakt med en kompetansemegler i dag. Fristen for å søke er løpende. Mer om informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen på Oslo kommunes hjemmesider.

Kompetansemeglerne i Oslo

1. Digitalisering: Eirik Andreassen, Digital Norway, og Gupta Udatha, Oslo Cancer Cluster

2. Grønn omstilling og sirkulærøkonomi: Per Olve Tobiassen, SpinOn, og Ola Rostad, Solenergiklyngen

3. Innovasjon i offentlig sektor: Per Olve Tobiassen, SpinOn, og Ola Rostad, Solenergiklyngen

4. Innovasjon på tvers av næringer: Per Olve Tobiassen, SpinOn, og Ola Rostad, Solenergiklyngen

5. Internasjonalisering: Trine Radmann, Norway Health Tech, og Ola Rostad, Solenergiklyngen