• Effektiv

Hvordan sikrer du produktivt samarbeid i tidligfase?

Hva bør du sette søkelyset på i byggeprosjektets tidligfase for å skape et effektivt prosjektteam?

Published 29. June 2021
Scott blake z p0 Cnnp Cw unsplash

I samarbeid med Construction City har BI Senter for byggenæringen utviklet en ny veileder, som gir råd om hva man kan gjøre for å skape bedre samarbeid i byggeprosjekters tidligfase. Veilederen er et resultat av et innovasjonsprosjekt støttet av Innovasjon Norge i regi Construction City Cluster.

Kvaliteten på gjennomføringen av tidligfase har stor betydning for både leveransen av byggeprosjektet og drift og vedlikehold av bygget. Derfor er det viktig at byggeprosjekter får en god start. Hovedfokuset i veilederen er råd knyttet til hvordan man kan skape et velfungerende interorganisatorisk team i tidligfase, og hva som kjennetegner effektive teamprosesser under design og planlegging av bygg, forteller Ragnhild Kvålshaugen ved BI Senter for byggenæringen.

- Det vi ser er at å utvikle et felles mål for prosjektet og ha riktig involvering til rett tid, med rett kompetanse og omfang, er noe av det aller viktigste. Man må involvere de riktige aktørene før det er for sent, og det bør fokuseres på samhandlingskvalitet gjennom hele tidligfase, sier hun.

Man må involvere de riktige aktørene før det er for sent, og det bør fokuseres på samhandlingskvalitet gjennom hele tidligfase.

Ragnhild Kvålshaugen – Professor i strategi ved Handelshøyskolen BI

Relasjonell kapasitet


For å lykkes med samhandlingskvalitet og samskaping må det utvikles relasjonell kapasitet i teamet. Relasjonell kapasitet måler evnen til å skape produktive samarbeidsrelasjoner knyttet til komplekse og dynamiske tverrfaglige og tverrorganisatoriske oppgaver – når og hvor behovet oppstår.

I prosjektet har BI og Joint Action Analytics fulgt Construction City Eiendoms team gjennom et helt år, og intervjuet en rekke eksperter på tidligfase. Det ble også gjennomført målinger av Construction Citys relasjonelle kapasitet.

Målingene bidro til en bevisstgjøring av godt samarbeid, og ikke minst, at vi selv tok ansvar for å skape dette. Blant annet så vi at målingen førte til tydeligere forventningsavklaring, forteller Gunnar Irby, prosjektansvarlig i Construction City Eiendom.

Vi håper at veilederen kan være til inspirasjon, og brukes til å skape effektive team i tidligfase av byggeprosjekter. Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med Ragnhild Kvålshaugen ved BI Senter for byggenæringen.

Veilederen er publisert i sin helhet på BIs hjemmesider.