Klyngen lanserer CEO-nettverk

Construction City lanserte denne uken et nytt nettverk for klyngens toppledere. Håndteringen av koronasituasjonen stod på agendaen for det første møtet.

Published 04. March 2021
Cc covid web

Koronaviruset påvirker bransjens virksomheter og aktiviteter, med nye utfordringer knyttet til blant annet hjemmekontor, utenlandsk arbeidskraft og byggeplasspersonell. Samtidig ser vi at den digitale endringstakten er sparket virkelig i gang, og at dette vil komme bransjen til gode på lengre sikt. Denne uken møttes klyngens toppledere for å utveksle erfaringer rundt håndteringen av koronasituasjonen, og hvordan bransjen påvirkes av den nye hverdagen.

- Det var inspirerende å møte så mange kompetente topplederkollegaer, og høre hvordan de ulike delene av verdikjeden håndterer alt fra smittesporing til ledelse og større globale trender. I den utfordrende tiden vi nå er inne i er det spesielt viktig at vi tar vare på de ansatte, men også evner å se fremover, sier nettverkets initiativtaker, OBOS-sjef og styreleder i Construction City, Daniel Kjørberg Siraj.

CEO-nettverket vil samle klyngens toppledere til felles diskusjoner om bransjeutfordringer hvert år. Gjennom å legge til rette for deling av beste praksis, ønsker Construction City å gjøre det enklere for klyngemedlemmene å lære av hverandre.

- Med dette nettverket ønsker vi å skape en felles møteplass for topplederne i klyngen. Et forum for å øke kjennskapen på tvers, og som tar opp problemstillinger som vi alle er opptatt av, sier Siraj.

Øvrige innledere på nettverkets første møte var Amund Tøftum fra AF Gruppen, Lars Gaustad fra Glava, Kimberly Lein-Mathisen fra Microsoft og Grethe Bergly fra Multiconsult. Ønsker du å engasjere deg? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.