Klyngeprosjekter gir resultater

Nysgjerrig på hva som skjer i klyngen? I fjor ble det gjennomført en rekke samarbeidsprosjekter som gir bransjen nye klima- og effektiviseringsgevinster.

Published 17. January 2022
DSF7704

Foto: Construction City

Fjoråret ble nok et annerledesår for klyngen, med hybridkontor, få fysiske møtemuligheter og en god porsjon digital tilpasning (eller vrede). Derfor var det ekstra gledelig å se det store engasjementet blant medlemmene våre, som i fellesskap jobbet utrettelig med å skape nye konkurransefortrinn.

Over 1000 mennesker deltok på arrangementene våre i 2021. Et femtitalls medlemmer bidro også inn i klyngens mange samarbeidsprosjekter, som til sammen har resultert i klima- og effektiviseringsgevinster bransjen vil nyte godt av i årene som kommer.


Klimagevinster med 3D-print


SafeRock, Snøhetta og finske Hyperion Robotics stakk av med seieren i 3D-printkonkurransen vi arrangerte i fjor. Vinnerbidraget Radix, som består av en unik type pelehoder, kan gi store utslippsreduksjoner. Det var klyngemedlemmene OBOS og SINTEF som stod bak idékonkurransen, som utfordret bransjeaktører og studentmiljøer til å effektivisere byggeprosessen og/eller redusere bransjens klimaavtrykk ved hjelp av additiv tilvirkning. Les mer om vinnerbidraget i Teknisk Ukeblad.

3d
Trekløveret Saferock, Snøhetta og finske Hyperion Robotics gikk av seieren med sine helt nye og unike pelehoder. Foto: Teknisk Ukeblad.

Ny mal for samspillskontrakter


Det finnes ingen Norsk Standard for samspillsentreprise i dag, og bransjen manglet tilgang til gode standarder og maler for samspillskontrakter. I et prosjekt ledet av Advokatfirmaet Hjort, utviklet derfor klyngen en ny mal for samspillskontrakter i 2021. Dette skal gi bedre byggeprosjekter og færre konflikter. Arbeidsgruppen bak den nye malen bestod av Advokatfirmaet Hjort, AF Gruppen, Aspelin Ramm, Betonmast, Contiga, Marstrand, Norconsult, OBOS Eiendom, SANDS og Smedvig Eiendom. Les mer om den nye malen i Finansavisen.


Veikart for fremtidens næringsbygg


Allerede før pandemien vurderte mange virksomheter konsekvensene av økt digitalisering og distribuerte organisasjonsformer. Samtidigheten på kontoret har lenge vært lav, og for mange under 50 prosent. Dette er ikke bærekraftig, verken økonomisk eller klimamessig. Link Arkitektur, DNB, SINTEF og Cisco tok derfor initiativ til å utarbeide et nytt veikart for fremtidens næringsbygg. 23 klyngemedlemmer bidro inn i arbeidet, som identifiserte de viktigste veivalgene bransjen står overfor i årene som kommer. Les mer om veikartet og kontorets fremtid i Arkitektnytt.

Ouw
Nytt veikart for fremtidens næringsbygg ble presentert på Oslo Urban Week 9. september 2021. Foto: Construction City

Nytt grønt bransjestudium


I 2021 utviklet Fagskolen Oslo et nytt studium i samarbeid med klyngemedlemmene OBOS, Statsbygg, JM og Norsk Gjenvinning. Studiet, som legger vekt på praktisk læring, tar sikte på å tilby kompetanse som bidrar til raskere omstilling i bransjen, og har en tverrfaglig tilnærming som styrker den gjensidige forståelsen i verdikjeden.

Les mer om studiet Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap på nettsidene våre.


GTIN-veileder for byggenæringen


Det stilles stadig større krav til dokumentasjon om produkter som inngår i byggeprosjekter, samt bedre dokumentasjon og kontroll på vareflyten. Derfor utviklet klyngen, i samarbeid med GS1, Statsbygg, Bane NOR, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF, en GTIN-veileder i 2021. Bruk av GTIN vil gjøre det enklere å samle inn FDV-dokumentasjon, og annen informasjon om produkter, som inngår i et byggeprosjekt. Veilederen vil dessuten bidra til å gjøre den daglige driften av bygg mest mulig ressurseffektivt. Les mer om veilederen i Byggeindustrien.

BI Ragnhild Kvalshaugen
Ragnhild Kvålshaugen ved BI Senter for byggenæringen stod bak veilederen En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter. Foto: Prosjekt Norge.

Produktive samarbeid i tidligfase


Hvordan sikrer man produktive samarbeid i tidligfase? Det var spørsmålet BI Senter for byggenæringen, Construction City Eiendom og Joint Action Analytics stilte seg. Med støtte fra klyngen og Innovasjon Norge, ble det utviklet en ny veileder som gir råd om hva man kan gjøre for å skape gode samarbeid i byggeprosjekters tidligfase. Vi håper at veilederen kan være til inspirasjon, og vil brukes til å skape effektive team i byggeprosjekter. Last ned veilederen på nettsidene våre.


Felles stordata for smart eiendomsdrift


Smartere drift av bygninger vil kunne gi bedre energioptimalisering og mindre arealbehov per bruker. Deling og gjenbruk av data vil også kunne gi muligheter for innovasjon. I et klyngeprosjekt ledet av SINTEF, utredet vi derfor i 2021 de største mulighetene knyttet til felles stordata. Foruten SINTEF, bestod prosjektgruppen av Proptech Norway, Wiersholm, OBOS, Aspelin Ramm, Smedvig Eiendom, Veni, DNB og Statsbygg. Arbeidet har så langt resultert i tre søknader til hovedprosjekter. Last ned rapporten på nettsidene våre.

Ønsker du å involvere deg i klyngeprosjektene våre? Eller har du kanskje en idé, som du tror kan danne grunnlag for et nytt prosjekt? Ta gjerne kontakt med oss.

Her finner du årsrapporten for 2021.