Krise og lockdown: hva gjør vi nå?

Datteren min har satt opp dette kommentarfeltet på rommet sitt, og bildet oppsummerer ganske godt det jeg tror vi alle føler på om dagen. Norge er i lockdown; bedrifter mister inntekter og folk arbeidsplasser, samtidig som også barna mister sine sosiale møteplasser og læringsarenaer. Og hvor lenge skal det vare? Ingen vet.

Published 20. March 2020
Weird

Nå handler det først og fremst om å finne ut hvordan man skal håndtere den nye hverdagen uten å tape for mye til ting kommer i gang igjen. I Construction City arbeider vi med å finne alternative måter å gjennomføre arrangementer og prosjekter, uten å miste for mye tid og innhold. Vi hadde mye aktivitet planlagt, som nå må utsettes eller over i en annen form. Dette kommer vi tilbake til.

Klyngene kan bidra med mye gjennom dårlige tider. Vi vil gjerne høre om deres situasjon og utfordringer, hvis det er noe vi kan hjelpe med. Vi vil gjerne bidra til at medlemmene våre kommer velberget gjennom dugnadsperioden. Kanskje kan vi fasitlitere utvikling, gjennomføring av kompetansetiltak for at ledige kan få kompetansepåfyll, eller annet?

Noe av det positive med store omveltninger er at vi blir nødt til å se etter andre og nye måter å løse ting på. Mange tar kvantesprang over i digitale flater nå, og mange ønsker å oppdatere seg med ny kunnskap. Kanskje kan man personlig ha litt mer tid til f.eks. online kurs f.eks. her. For oss som industri kan vi kanskje også venne oss til nye og mer effektive arbeidsmetoder, som økt bruk av felles BIM, VR eller annen teknologi, som gir oss nye muligheter. Husk at vi har en del digitale verktøy tilgjengelig for medlemmene våre i CoLab, hvis du ikke har eget utstyr for Cisco-møter, VR eller annet. Dette kan dere booke og bruke også nå.

Klyngene, sammen med Innovasjon Norge, Næringsdepartementet og andre aktører arbeider med å identifisere tiltak som kan avhjelpe situasjonen og sikre arbeidsplassene. Ta gjerne kontakt med oss i klyngeteamet om du har ideer eller forslag! Vi har blant annet mulighet til å søke om midler fra Innovasjon Norge til innovasjonsprosjekter. Kanskje kan dette være en mulighet til å holde flere hjul i gang? Les mer om kriteriene her.

Uansett gjør vi følgende frem til sommeren:

Community: Vi skal opprette et forum eksklusivt for klyngemedlemmer, hvor vi kan poste webinarer, podcaster ol. Her kan medlemmer diskutere og møte hverandre digitalt.

Construction Coffees og -camps f flyttes over på digitale flater til vi igjen kan møte hverandre IRL. Første test blir et webinar iTeams neste uke #Krise -Muligheter i krisetider.

Studieturen er flyttet til 26. - 29. oktober, men blir akkurat like bra.

Årsmøte går av stabelen 3. juni. Alle klyngemedlemmer har møterett. Sett av tiden 10.00 - 12.00.

Innovasjons- og forskningsstrategi: Vi etablerer et FOU-panel. Er du interessert i å bidra, ta kontakt!

Medlemsoppfølging: Dette skal vi bli bedre på. Vi er i ferd med å få på plass både systemer, rutiner og bemanning for å få mer struktur og jevnere kvalitet på arbeidet.

Medlemsundersøkelse: Vi skal gjennomføre en klyngeundersøkelse før sommeren, som går ut til alle medlemmer, og som skal gi oss et grunnlag for å kunne måle utviklingen over tid og måloppnåelse ift. KPIer som styrebehandles i mai.

Ta vare på deg selv og de som er rundt deg! Hilsen hele klyngeteamet,

Benedicte Økland