• Attraktiv

Ledertalent inspirert til å jobbe med byggenæringen

Marius Kvikstad leder en ungdomsbedrift, og har vært leder for en dag i Construction City Cluster.

Published 16. December 2022
Kvikstad

Marius Kvikstad og klyngeleder Naomi Ichihara Røkkum

– Det har vært spennende og lærerikt. Denne næringen kunne jeg absolutt jobbet med. Fordi det handler om å skape fremtiden. Og jeg ser etter denne dagen et stort potensial i å løse samfunnsutfordringene i samarbeid, sier Kvikstad, som leder ungdomsbedriften Fjordlink som en del av entreprenørskapfaget på Edvard Munch videregående skole.

Naomi Ichihara Røkkum som leder næringsklyngen er først ute blant eiendomslederne som deltar i «Leder for en dag» i regi av Ungt Entreprenørskap Oslo og Eiendomsbransjen.no.

– Et ungt ledertalent gir meg friske perspektiver på det jeg jobber med. Jeg ble med i programmet fordi jeg ønsket å vise de ukjente sidene ved, og mulighetene i, Norges største fastlandsnæring, sier Røkkum.

Dagen startet med åpning av en solenergikonferanse, og er fulgt med medieintervju, ansettelsesprosesser og styringsmøter.

- Det er interessant å se en del likheter knyttet til utfordringer en møter på. Samtidig er det en stor forskjell i hvilke konsekvenser avgjørelser har, sier Kvikstad.

- Som klynge jobber vi med å styrke attraktiviteten til bransjen, og jeg håper derfor at flere ledere i bransjen vil være med å vise frem alt det vi jobber med og de spennende mulighetene i næringen vår, sier Røkkum.

I løpet av desember og januar vil Yvi Nguyen fra Bjerke videregående skole følge Mona Amalie Aarebrot fra Aspelin Ramm, Dhani Singh fra Foss videregående skole vil følge Thor L. Bareksten fra OBOS Eiendom, og Victor A. fra Foss videregående skole vil følge Dag Tønder fra Storebrand Asset Management.