Klyngen henter prosjektleder fra miljøteknologiklynge i Danmark

Niklas Pedersen er ansatt som ny prosjektleder for klima og miljø i Construction City Cluster.

Published 31. May 2023
Niklas og Naomi

Han har allerede startet i stillingen og skal jobbe for å styrke bransjens grønne innovasjon, ifølge en pressemelding.

– Niklas Pedersen har med kunnskap fra Danmarks ledende miljøteknologiklynge. Vi er glade for at han nå vil være med å styrke bedrifter gjennom Norges næringsklynge for bygg, anlegg og eiendom, sier klyngeleder i Construction City Cluster, Naomi Ichihara Røkkum.

I tillegg til bakgrunn fra den danske klyngen CLEAN, har Pedersen også jobbet for danske miljømyndigheter.

Innovasjonspotensial
– Jeg ser et enormt potensial for norsk byggenæring. Virksomhetene i klyngen samarbeider allerede om å skape løsninger innen alt fra utslippsfrie bygg-/anleggsplasser og lavutslippsbetong til bedre overvannshåndtering. Jeg gleder meg til å være med å skape miljøløsninger for bransjen fremover, sier Pedersen i meldingen.

Globalt står byggenæringen for 40 prosent av alt CO2-utslipp, 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av avfallet. Som Norges største fastlandsnæring har den i tillegg til egne utslipp, en sentral rolle i å tilrettelegge for at folk kan jobbe, leve og bo på en klima- og miljøansvarlig måte.

Grønne løsninger med svarte tall
– Vi ser et sterkt ønske fra næringen om å sammen finne grønne løsninger som gir svarte tall. Som klynge skal vi hjelpe alle medlemmene med å finne svarene. Da er det verdifullt å få med Niklas på laget med den erfaringen han har, sier Røkkum.

Construction City Cluster har over 100 medlemmer fra hele verdikjeden, med alt fra oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia.