Ny satsing på sirkulært samarbeid

Med «Wasteless» tar Construction City nye grep i arbeidet for en avfallsfri verdikjede. Ønsker du å involvere deg?

Published 18. December 2020
Scott blake Z Oi GM Icf X Xg unsplash

«Wasteless» er Construction Citys nye initiativ i jakten på målsetningen om en avfallsfri bygg-, anlegg- og eiendomsbransje. OBOS Block Watne, Asplan Viak, Multiconsult, Betonmast og AF Gruppen er sentrale medspillere i prosjektet, som skal identifisere muligheter for avfallsminimering gjennom alternative forretningsmodeller og bruk av materialer.

- Med Wasteless får man en unik mulighet til å samarbeide om å skape en avfallsfri næring. Dette blir en ny type samarbeid mellom private og offentlige aktører, som sammen med forskningsmiljøene skal sette nye løsninger ut i live, forteller Sverre Tiltnes, prosjektleder i Construction City.

Samarbeid om nye løsninger for en sirkulær bygg-, anlegg- og eiendomsbransje har et stort potensial. I Norge står byggeaktivitet av 24 prosent av alt avfall, 15 prosent av klimagassutslippene, og 40 prosent av energibruken.

- Bransjen vår er ansvarlig for en stor del av avfallet i Norge. Skal vi klare å minimere avfallsmengdene og effektivisere ressursbruken, må vi utfordre hele verdikjeden til å finne nye løsninger og bedre prosesser», sier Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS, og leder for Construction Citys kjernegruppe for bærekraft og sirkulærøkonomi.

Skal vi klare å minimere avfallsmengdene og effektivisere ressursbruken, må vi utfordre hele verdikjeden til å finne nye løsninger og bedre prosesser.

Birgitte Molstad – Miljødirektør i OBOS

Innovasjonsdrevet grønn omstilling


«Wasteless» er innovasjonsdrevet grønn omstilling i praksis, og prosjektet har nå søkt støtte gjennom Grønn plattform. Fellesutlysningen fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva skal bidra til grønne jobber, et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Denne satsingen vil kunne bidra til at arbeidet kan oppskaleres og forseres, og utgjøre en reell forskjell.

Ta gjerne kontakt med Sverre Tiltnes (sverre.tiltnes@constructioncity.no), prosjektleder i Construction City, om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg.

Grønn plattform er en ny satsing fra Innovasjon Norge, Enova, Forskningsrådet og Siva, som gir bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren støtte til innovasjonsdrevet grønn omstilling. Hensikten er å skape grønne jobber, et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021.