• Attraktiv

Nytt prosjekt kobler utdanning og bransje

Fagskolen Oslo har fått støtte til nytt digitalt samhandlingsprosjekt. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med AF Gruppen og Construction City.

Published 11. May 2021
1

Det overordnede målet med prosjektet er å heve kvaliteten på studentenes læringsutbytte knyttet til samhandling og digitalisering. Kvalitetsøkningen skal skje gjennom å innrede nye læringsarealer, og i nært samarbeid med klyngemedlemmene, gjøre studentene aktive i egne læringsprosesser og digitale samhandlingsprosjekter.

- Vi ønsker å gjøre systematisk forbedring av studentenes læringsutbytte gjennom kvalitative tiltak som aktiv læring, sier Harald Selvær, leder for prosjektet ved Fagskolen Oslo.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning som tildeler midlene (3,1 millioner kroner) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Styrker utdanningen på bransjens premisser


I prosjektet skal Fagskolen utvikle tilpassede læringsarealer, og det pedagogiske innholdet, i samarbeid med AF Gruppen og Construction City. Dette skal sikre samsvar mellom fremtidens studietilbud og bransjens digitale kompetansekrav.

- Samhandling og digital læring er områder vi lenge har satset på. Det er gledelig at vi nå får samarbeide med Fagskolen om læringsløsninger som treffer prosjektbehov, utvikler medarbeidere, og sikrer robuste leveranser for kundene våre, sier Karin Engen, HR-direktør i AF Gruppen.

Gjennom prosjekter med klyngemedlemmene, skal Fagskolen utvikle praksis og metoder for digital samhandling på bransjens premisser. Dette vil gi gjensidige gevinster, tror Benedicte Økland, daglig leder i Construction City Cluster.

- Det er helt avgjørende for bransjen at vi samarbeider tettere med utdanningssektoren. Det er fagarbeiderne som skal bygge fremtiden vår, og skal vi lykkes må utvikle løsninger i fellesskap, avslutter Økland.