• Attraktiv

Nytt studium skal akselerere det grønne skiftet i bransjen

Fagskolen Oslo har utviklet et nytt studium i samarbeid med flere klyngemedlemmer.

Published 17. December 2021
Kuben

Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap ble godkjent av NOKUT denne uken. Klyngemedlemmene OBOS, Statsbygg, JM og Norsk Gjenvinning har bidratt i utviklingen av det nye studiet, som tar sikte på å tilby kompetanse som bidrar til raskere omstilling i BAE-bransjen. Studiet legger vekt på praktisk læring, og har en tverrfaglig tilnærming som skal styrke den gjensidige forståelsen på tvers av verdikjeden.

- Hovedintensjonen bak studiet er å utvikle den kompetansen som trengs for å akselerere det grønne skiftet i byggebransjen. En annen motivasjon er å fremme forståelse for at grønne bygg faktisk er god business allerede i dag, sier Anne Kristine Eggen Lervik, leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen Oslo.

Målet er at studentene skal utvikle en reflektert holdning, besitte kunnskap rundt bærekraft og sirkularitet, og evne å bidra med innovasjonskompetanse og entreprenørskap som fremmer bærekraftig utvikling, skriver Fagskolen Oslo på sine egne nettsider.

Treffer bransjens behov


Studiet er utviklet i tett samarbeid med en rekke partnere fra næringslivet, og vil bidra til at bransjen får bedre tilgang på relevant og fremtidsrettet kompetanse, sier Birgitte Molstad, milljødirektør i OBOS.

- Vi har satt stor pris på å kunne bidra i dette arbeidet. Vi står overfor store bærekraftsutfordringer, og slike samarbeid sikrer at kompetansen som utdannes treffer bransjens reelle fremtidsbehov, sier hun.

Les mer om studiet Fremtidsbygg: Sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap på Fagskolen Oslos hjemmeside.