• Attraktiv

Ny rapport: Slik blir fremtidens næringsbygg

I mai startet klyngen arbeidet med å utarbeide et nytt veikart for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen. Nå er sluttrapporten klar.

Published 09. September 2021
Cc sydfasade web

I mai tok Construction City initiativ til å utarbeide et nytt veikart for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen. 23 klyngemedlemmer har bidratt i prosjektet, som har hatt som formål å identifisere de viktigste veivalgene bransjen står overfor i den nye normalen. Nå er sluttrapporten klar.

– Vi står overfor store endringer når arbeidslivet skal tilbake i normalt gjenge. Det krever at vi tar noen tydelige valg for fremtiden, både med tanke på planlegging av byggeprosjekter, så vel som forretningsmodeller og kontorløsninger, sier prosjektleder og utviklingssjef kontor i LINK Arkitektur, Gerhard Linder.

Rapporten beskriver dagens situasjon, med stadig lavere samtidighet på arbeidsplassen, hybride arbeidsformer og det grønne skiftet som katalysator for endring. Sistnevnte vil med stor sannsynlighet medføre endringer i myndighetskrav, og legge føringer for både merkevarebygging og utformingen av fremtidens næringsbygg.

– Rigger man arbeidsplassen riktig i forhold til reell samtidighet, kan man oppnå reduserte leiekostnader og et mindre klimaavtrykk per medarbeider, sier Linder.

Tror på nettverkskontoret


Klyngeprosjektet skisserer også en rekke fremtidsscenarioer og mulighetsrom for fremtidens næringsbygg. Abonnementsmodeller, tilpasningsdyktige hundreårsbygg, samhandlingsarenaer og nettverksmodeller er blant løsningene som trekkes fram. Nettverkskontorer kan gi grobunn for nye forretningsmodeller, og utvikling av nye tjenester og inntektsstrømmer på tvers av virksomheter og næringsbygg, beskriver veikartet.

– I fremtiden vil vi se et mangfold av kontorløsninger, hvor virksomheter velger ulikt basert på strategier, prioriteringer og oppgaver. Men vi har særlig troen på nettverkskontorer og konsepter som gir leietakere fleksibilitet, sier Johannes Hvidsten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Construction City Cluster.

Klyngeprosjektet har vært ledet av Link Arkitektur, og en koordineringsgruppe bestående av Cisco, SINTEF, Construction City og DNB. 4Service, A Bygg Entreprenør, Advokatfirmaet Hjort, AF Gruppen, A-lab, Aspelin Ramm, BLDNG.AI, Coor, Fagskolen Oslo, First Mover Group, IWMAC, Mircosoft, Norconsult, OBOS, Polyflor, Smedvig, Statsbygg, Unilon og Varig har bidratt med innsikt underveis i prosjektet.

Veikartet kan lastes ned her. Les også mer om prosjektet på nettsidene våre.