PhD om kunstig intelligens i byggebransjen

Forsker Sofie Bang tror kunstig intelligens kan bidra på mange felt innen byggebransjen. Nå har hun startet på en PhD om kunstig intelligens, eller AI, ved Construction City i Oslo.

Published 01. July 2020
Sofie Bang phd 2

Sofie Bang tar doktorgrad i AI, og har arbeidsplass i CoLab

— Jeg opplever stor interesse blant aktørene i Construction City. Alle jeg forteller om prosjektet, sier enten at de ønsker å bidra eller kjenner noen som kan bidra i prosjektet, sier Bang.

En fersk rapport fra en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som har undersøkt datadeling i næringslivet, slår fast at bygge- og anleggsnæringen scorer lavt på digitalisering.

«Data deles i svært liten grad for bruk i analyser på tvers av eller utenfor verdikjeden de genereres i. Som et eksempel burde analyse av data fra erstatningssaker i forsikringsbransjen kunne danne grunnlag for bedre beslutninger i design- og bygge-fasen», heter det i rapporten.

Å legge til rette for at viktige data kan deles og blir bearbeidet på måter som gjør det mulig å bruke kunstig intelligens bør være et samfunnsmål for aktører som vil øke produktivitet og tjenester, mener ekspertutvalget

— Norsk næringsliv har store muligheter til å ta viktige posisjoner om man utnytter potensialet for effektiv deling av data nå.

Benedicte Økland – CEO, Construction City Cluster

— Bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen i Norge er blant verdens fremste i bruk av digitale hjelpemidler, men uten at man har klart å realisere effektive felles systemer som virkelig endrer effektivitet eller konkurransekraft. Fremtidens næringsliv vil preges av en enda sterkere globalisering, og vi tror at aktørene som best evner å utnytte data til å levere verdiøkende produkter og tjenester vil vinne. Vi har tatt oppfordringen fra Nikolai Astrup i nasjonal AI-strategi på alvor, og setter nå i gang en systematisk gjennomgang av potensialet for kunstig intelligens i vår bransje. Med dette ønsker vi å sette våre medlemmer og norsk eiendomsbransje i stand til å ta et viktig første skritt i å realisere dette potensialet, sier Benedicte Økland.

Sofie Bang er knyttet til avdeling for maskinteknikk ved NTNU. PhD-stillingen er sponset av aktørene som startet klyngen Construction City, som er OBOS, AF Gruppen og Betonmast.

Arbeidet er delt opp i fire delstudier:

  • Avfallsreduksjon
  • HMS-data
  • Planlegging og oppfølging
  • Bygg i drift

— Mange ser på byggebransjen som en tradisjonell bransje. Ting tar tid og er dyrt. Jeg mener bransjen kan lære av andre sektorer og oppnå økt produktivitet og bærekraft gjennom AI, sier Bang.