• Attraktiv

Pilotprosjekt: Hospiteringsprogram

Published 17. June 2024
IMG 0008 1

Problem:
BAE-bransjen er landets største fastlandsnæring og tilbyr en unik bredde og mangfold av muligheter. Både innen bærekraft, digitalisering og innovasjon. Dette er store endringsprosesser det enkelte selskap ikke klarer alene, og det er nødvendig å sikre økt innsikt og kunnskap om mulighetene på tvers av aktørene i bransjen. Her er det sentralt med en bevisstgjøring av hvordan de forskjellige delene av verdikjeden påvirker hverandre, og hvilken påvirkning dette har i ulike faser av et oppdrag eller prosjekt.

Løsning:
Historisk lansering av det første hospiteringsprogrammet på tvers av verdikjeden i BAE-bransjen. Piloten skal skape et attraktivt læringsløp innen prosjekt- og prosjekteringsledelse som får talentene til å velge bransjen og utvikle seg i den. Her vil seks ansatte, to fra hver virksomhet, få hospitere i eiendoms-, entreprenør- og rådgivningsselskap for å lære fra hverandres perspektiver.

Resultat:
Med bakgrunn i klyngesamarbeidet, har Backe, Multiconsult og OBOS nedsatt en arbeidsgruppe med målsetning om å etablere en hospiteringsordning for talentutvikling på tvers av bransjen, innen prosjekterings- og prosjektledelse.

Prosjektperiode: januar 2024 -

Betydning for bransjen:
En hospiteringsordning er en unik læringsmulighet på tvers av bransjen, mellom byggherre, rådgiver og entreprenør. Deltagerne vil få økt helhetsforståelse for prosessene i verdikjeden i store prosjekter, og en unik kompetanseutvikling de ellers ikke oppnår gjennom skoleforelesninger eller kurs. Kandidatene skal ikke få opplæring på detaljnivå, men få innsikt i prosesser, vurderinger og arbeidshverdag hos de ulike aktørene. Denne kompetansen kan de ta med tilbake til sin hverdag, noe som vil gi mulighet for et enda bedre samarbeid på tvers av ulike fag og aktører.

Status:
Arbeidsgruppen planlegger for en pilotgjennomføring av hospiteringsprogrammet høsten 2024. Det vil bli oppdatert forløpende informasjon her på nettsiden.

Er du og din virksomhet interessert i å delta i hospiteringsordningen fra høsten 2025?

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver, Ina Maria Finnerud HER!