Portretrettintervju med klyngelederen i Eiendomswatch

Politikken er lagt på hylla. Men Naomi Ichihara Røkkum har ikke færre baller i luften av den grunn. Construction City Cluster-sjefen ga seg nylig etter to tiår som Venstre politiker. Om du tror at det gir henne mer fritid, tar du grundig feil...

"Sitat hentet fra Eiendomswatch"

Som sjef for Construction City Cluster opplever Røkkum at ikke alle har et helt godt grep om hva hun egentlig holder på med. – Det vi driver med i næringsklyngen er samarbeids- og innovasjonsprosjekter for
næringen. Den røde tråden som går gjennom er bærekraft i alle tre fasetter, både den sosiale, økonomiske og miljømessige.
Construction City har en felles visjon om verdiskapende samhandling for bygg-,
anleggs- og eiendomsbransjen. Poenget med fellesskapet er at innsikt skal deles, nettverk skal bygges og innovasjonsprosjekter skapes. – Så i stedet for bare å sende seminarer om taksonomi, så setter vi oss heller ned
sammen og finner ut hvordan vi løser det i en norsk kontekst. Hvordan løser vi problemer på tvers av verdikjeden? Det passer mitt gen, og det er vel der også den
knaggen funker godt med politikken. – Jeg liker jo ikke bare å være kritisk mot noe, men faktisk konstruktivt for noe.

Trykk her for å lese hele artikkelen (abbonnoment).

Published 15. March 2024
Image 6