• Attraktiv

Rapport: Velg riktig materialer i prosjekter

I hvilken grad påvirker konstruksjonstyper og materialvalg klimaregnskapet? Og hvordan velge riktig materialer i det enkelte prosjekt? En gruppe med klyngemedlemmer har sett på problematikken

Published 27. May 2024
Tolu olubode Pl Bs J5 Myb Gc unsplash

I hvilken grad påvirker konstruksjonstyper og materialvalg klimaregnskapet?

Problem:

I hvilken grad påvirker konstruksjonstyper og materialvalg klimaregnskapet? Og hvordan kan entreprenører og rådgivere iverksette tiltak som vil redusere den totale miljøbelastningen fra byggebransjen?

Disse spørsmålene har vært utgangspunktet for prosjektet «Optimalisert materialbruk og klimagassutslipp fra boligblokker». Klyngemedlemmene OBOS, Veidekke, Norconsult, Moelven, Betonmast, og Heidelberg Materials Prefab har stått i spissen for prosjektet.

Løsning:

Prosjektet tester ut fire ulike bæresystemer og dekketyper, og forsøker å beregne hvordan klimabelastningen vil være for hver av konstruksjonstypene. Testarenaen er en åtte etasjer høy boligblokk på Oppsal, som er blitt prosjektert på fire ulike måter:

  • Bæring av plasstøpt betong med plattendekker og stål.
  • Bæring av hulldekker og stål.
  • Bæring av massivtre med konstruktivt påstøp.
  • Bæring av massivtre uten konstruktivt påstøp.

Råbygget som har blitt testet på: Oppsal Senter bygd fra 2017-2019

  • 8 etasjer
  • Ca 12,5 m x 36 m
  • Inkludert bunnplate og dekke over øverste etasje
  • Ekskludert kjeller
  • Innvendig heis og trappehus

Betydning for bransjen:

Funnene vil gjøre det enklere for virksomheter som ønsker å kutte i klimagassutslipp og gjøre kloke materialvalg.

Prosjektperiode: 2019 - 2024

Resultater/prosess:

Arbeidet vil resultere i en rapport, hvor fordeler og ulemper diskuteres, samtidig som nåværende og fremtidige klimagassutslipp fra de fire alternativene er beskrevet. Den endelige rapporten for prosjektsamarbeidets resultater vil bli publisert i starten av 2024.

Status:

Rapporten publiseres i løpet av mai! Stay tuned på nettsiden.