• Effektiv

Utforske materialer for 3D-print

Published 03. May 2024
Xiaole tao Fo HQ Ul R Gk U unsplash

Kanskje det er slik et fremtidig prosjekt ser ut?

Tema/mål med prosjektet:

  • Undersøke hvilke materialtyper som allerede finnes
  • Hvilke nye typer materialer kan anvendes? Regenerative materials?


Type prosjekt:

  • Studie, analyse, pilotprosjekt
  • Ulike typer av materialer kan ses på fra en rekke forskjellige perspektiver: Forretning, bærekraft etc.
  • Dette kan underbygge argumentasjon om, at 3D-print er en viktig komponent i fremtidens byggeindustri.

Arbeidsplan:

  • Tidsramme og økonomisk ramme er avhengig av ambisjonene som legges for prosjektet. KI er i første omgang ikke prioritert – fokus på 3D-print
  • Det nedsettes en arbeidsgruppe i samspill mellom forskning og industri.
  • De etableres samarbeid med internasjonale aktører for å innhente og dele erfaringer.
  • Sintef, NTNU og Statsbygg kan involveres.
  • Undersøke hvilke andre nøkkelaktører som er relevante å ta med i prosessen.
Statsbygg Christian Villandseie
Statsbygg Harini Jeykumar
Sintef Andrei Shpak