• Attraktiv

Vi åpner co-working for byggebransjen

Tre år før Construction City ferdigstilles samler vi bransjen i et nytt kontorfelleskap på Ulven.

Published 25. May 2022
Collektivet Det nye kontorfelleskapet ligger et steinkast unna byggetomten i Ulvenveien 82 E Kreditering Harald Grundel

Det nye kontorfelleskapet ligger et steinkast unna byggetomten i Ulvenveien 82E. Foto: Harald Gründel

I 2025 står Construction City klart. Næringsbygget på over 100 000 kvadratmeter skal romme bransjens mest innovative aktører, og har en ambisjon om å bli den ledende destinasjonen for verdiskapende samhandling. 1. juni pre-lanseres byggets co-working konsept Collektivet på Ulven i Oslo.

– For å utvikle Collektivet på best mulig vis, pre-lanserer vi satsningen et steinkast unna tomten. Her skal vi teste kontorløsninger og samarbeidskonsepter, og hente innspill til den videre utviklingen av Construction City, innleder Audrey Faykus Sjøstedt, som leder Collektivet.

Les mer om tilbud og prising av flex-plasser, faste plasser og prosjektkontorer.

Collektivet Audrey Sjostedt til venstre skal lede Collektivet Kreditering Harald Grundel
Audrey Faykus Sjøstedt (v.) skal lede satsingen på Collektivet. Foto: Harald Gründel

Kontorfelleskap med bransjefokus

Når Construction City står klart, blir også Collektivet hjemmet til næringsklyngen Construction City Cluster, som har samlet over 100 bransjemedlemmer siden oppstarten i 2018. Flere klyngemedlemmer har allerede sikret seg plass i Collektivet, som er åpent for alle aktører i bransjen, sier Sjøstedt.

– Collektivet og klyngen er på mange måter motoren som muliggjør kongstanken bak Construction City. Her skal ulike aktører fra hele verdikjeden samarbeide, og skape fremtidsrettede løsninger som styrker bransjens konkurransekraft, sier hun.

Det støtter Øyvind Kjøllesdal, leder for innovasjon i AF Gruppen, og en av pådriverne bak flere Construction Citys innovasjonsprosjekter:

– Det er en stor kreativ kraft i å samle aktører på denne måten. Innovasjon skjer der mennesker og ideer møtes, og for å redusere utslipp, bygge verdier og forme byggebransjen som den mest attraktive sektoren, må vi trappe opp bruken av ny teknologi, samarbeide tettere og spille hverandre gode. Collektivet og klyngesamarbeidet er viktig for å lykkes med disse ambisjonene, sier Kjøllesdal. Han poengterer at det er avgjørende at det nye bygget utvikles i et tett samspill med brukerne.

Les mer om tilbud og prising av flex-plasser, faste plasser og prosjektkontorer.

Klynge
Flere klyngemedlemmer har allerede flyttet inn. Som leietaker får du tilgang til bransjearrangementer og et dedikert i miljø bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Foto: Construction City

De første leietakerne er allerede på plass

Flere leietakere er allerede på plass i Collektivet. En av disse er Areco Profiles, en ledende aktør innen produksjon av byggekomponenter til næringseiendom.

– Å sitte sammen med andre selskaper i bransjen betyr enormt mye for oss. Vi kommer tettere på kunder og samarbeidspartnere, og får bedre forståelse av utfordringene bransjen står ovenfor, sier André Otnes, daglig leder i Areco Profiles Norge.

Ønsker du mer informasjon om Collektivet? Les mer på nettsidene våre eller ta kontakt med Audrey Faykus Sjøstedt.

Om Collektivet

Collektivet er Construction Citys fleksible kontorlandskap. To etasjer i Construction City skal vies til Collektivet, som også blir klyngehjemmet til næringsklyngen Construction City Cluster. 1. juni pre-lanseres konseptet i Ulvenveien 82E. Foruten flex-plasser, faste plasser og prosjektkontorer, tilbyr Collektivet tilgang til bransjearrangementer og et innovasjonsfelleskap.