Vi inviterer til konkurranse om 3D-printing

Additiv tilvirkning gir nye muligheter for bedre byggeprosesser og økt bokvalitet. Tar du utfordringen, og utvikler en løsning som kan utgjøre en forskjell?

Published 29. July 2021
3 D web 3

I samarbeid med OBOS og SINTEF inviterer vi til idékonkurranse, som skal sette søkelyset på hvordan additiv tilvirkning (3D-printing) kan brukes til å effektivisere byggeprosesser, redusere bransjens klimaavtrykk og/eller øke bokvaliteten. De tre beste bidragene mottar pengepremier og rådgivningstimer, og samtlige deltakere får anledning til å stille ut løsningene på Oslo Innovation Week!

Frist for innsending av bidrag er 15. september 2021. Mer informasjon om konkurransen og hvordan du deltar finner du her.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Karine Storaker Braaten (karine.braaten@obos.no) eller Nathalie Labonnote (nathalie.Labonnote@sintef.no) om du har spørsmål!