• Attraktiv

Vil få slutt på oversvømmelse og forurensing av Oslofjorden

Historisk klyngesamarbeid har fått millionstøtte fra fylkeskommunen

Published 25. January 2024
Banner Vi V prosjekt deltakere

Medvirkende i Vann i Viken - prosjektet

Pressemelding fra Construction City Cluster (CCC) og Norwegian Water Cluster 25. januar 2024, Oslo

Vil få slutt på oversvømmelse og forurensing av Oslofjorden

– Sommeren og vinterens ekstremvær ga katastrofale følger på hjem, veier og skoler. Samtidig har vi et dyrt etterslep på overvannshåndteringen. Dette vil vi gjøre noe med, både for menneskene og for Oslofjorden, konstaterer Niklas Pedersen, prosjektleder i Construction City Cluster.

En historisk allianse

Tidligere Viken Fylkeskommune har gitt støtte til samarbeidsprosjektet, “Vann i Viken”, mellom næringsklyngen for bygg, anlegg og eiendom, Construction City Cluster, og Vannklyngen Norwegian Water Cluster.

– Arbeidet for en renere Oslofjord er en av hovedsatsningene til fylkesrådet i Akershus. Derfor er det spesielt gledelig å se at støtten fra fylkeskommunen bidrar til å realisere dette samarbeidsprosjektet for bedre håndtering av overvann, som vil hindre forurensing av Oslofjorden, sier Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Bedrifter, kommuner og akademia inviteres til et samarbeidsprosjekt for å gjøre overvannshåndteringen bedre fra bygg og infrastruktur, slik at utslippene til elver og fjorden reduseres. Det vil også spare samfunnet for store kostnader.

– Oslofjord-regionen vitner nå om starten på en historisk allianse mellom byggebransjen og vannbransjen. Alliansen vil blant annet utforme bygg, torg og lignende slik at de bedre avleder og tar opp vann fra regn og smeltevann, for å unngå ødeleggelser på hjem og natur, sier uttaler Eirik Lønmo-Egeland, daglig leder i Norwegian Water Cluster.

Knusende rapport

En knusende rapport fra Riksrevisjonen i 2022 konstaterer at kommunene gjør for lite for å sikre samfunnet fra ekstremvær og klimaendringer. Når vannet tar med seg forurensing fra bygder og byer, ødelegger den også for livet under vann.

Prosjektpartnerne påpeker at silo-tenkningen har vært en sentral hindring for gode overvannsløsninger. Samarbeidet skal bryte ned tradisjonelle barrierer mellom sektorer, for å skape en mer integrert og effektiv måte å jobbe på. Initiativet vil også skape nye forretningsmodeller, verktøy og løsninger.

– Vi ser nå på gamle problemer, med nye briller. Vi skal aktivt iverksette tiltak for å gjøre folks nærmiljø bedre, forklarer Niklas Pedersen i Construction City Cluster.

Utfordringene er større enn hva én enkelt bedrift eller kommune kan håndtere. Partnerne er derfor tydelige på at de er åpne for å utvide samarbeidet.

– Oslofjordens utfordringer er sammensatte. Vi trenger derfor alle smarte hoder og initiativ der ute. Ikke nøl med å ta kontakt, avslutter Per Møller-Pedersen, styreleder i Norwegian Water Cluster.

----------------------------------------------------------------------------------

Fakta:

  • Prosjektet “Vann i Viken” har fått bevilget 2.500.000 kr. av Viken Fylkeskommune i perioden fra 1. februar 2024 til 1. februar 2027. Prosjektet vil innsamle eksisterende kunnskap om overvann og dets betydning for vannkvaliteten i Oslofjorden samt skape 3-5 samarbeidsprosjekter mellom aktører fra byggenæringen og vannbransjen. Prosjektene forventes å skape nye løsninger i form av verktøyer, forretningsmodeller og endret praksis.
  • Overvann er ifølge Miljødirektoratet «vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Kombinasjonen av kraftig regn og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø.» Oslofjorden forurenses bl.a. ved at overvannet tar med seg forurensing fra bygder og byer, og ødelegger for livet under vann.
  • Construction City Cluster (CCC) er en næringsklynge for bygg, anleggs- og eiendomsbransjen. CCC har ca. 130 medlemmer fra hele verdikjeden, med alt fra oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia, og jobber for å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv. Dette gjennom innovasjonsprosjekter, kompetanseheving og nettverksbygging.
  • Norwegian Water Cluster, Vannklyngen, er en organisasjon som fokuserer på å fremme samarbeid og innovasjon innen vannsektoren i Norge og har eksistert i 19 år. Nettverket består av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører som jobber sammen for å utvikle og implementere løsninger for bærekraftig vannforvaltning og teknologi. Vannklyngen er en juridisk enhet, med et eget styre, har hovedsete i Vestfold og Telemark Fylkeskommune og rundt 50 medlemmer.

Kontaktinfo:

Fakta:

  • Prosjektet “Vann i Viken” har fått bevilget 2.500.000 kr. av Viken Fylkeskommune i perioden fra 1. februar 2024 til 1. februar 2027. Prosjektet vil innsamle eksisterende kunnskap om overvann og dets betydning for vannkvaliteten i Oslofjorden samt skape 3-5 samarbeidsprosjekter mellom aktører fra byggenæringen og vannbransjen. Prosjektene forventes å skape nye løsninger i form av verktøyer, forretningsmodeller og endret praksis.
  • Overvann er ifølge Miljødirektoratet «vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Kombinasjonen av kraftig regn og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø.» Oslofjorden forurenses bl.a. ved at overvannet tar med seg forurensing fra bygder og byer, og ødelegger for livet under vann.
  • Construction City Cluster (CCC) er en næringsklynge for bygg, anleggs- og eiendomsbransjen. CCC har ca. 130 medlemmer fra hele verdikjeden, med alt fra oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia, og jobber for å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv. Dette gjennom innovasjonsprosjekter, kompetanseheving og nettverksbygging.
  • Norwegian Water Cluster, Vannklyngen, er en organisasjon som fokuserer på å fremme samarbeid og innovasjon innen vannsektoren i Norge og har eksistert i 19 år. Nettverket består av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører som jobber sammen for å utvikle og implementere løsninger for bærekraftig vannforvaltning og teknologi. Vannklyngen er en juridisk enhet, med et eget styre, har hovedsete i Vestfold og Telemark Fylkeskommune og rundt 50 medlemmer.

Kontaktinfo: